Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 41, Sayı 1
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Candida albicans DNA'sını Saptamaya Yönelik Gerçek Zamanlı PCR Testi ve Testin Maliyet Analizi
Gülşah BİTER, Sevgi ÖZYEĞEN ASLAN, Burçe YALÇIN, Merve AYDIN, Israa Ibrahim Khalil JABBAN, Ayşe SEYER, Ali FOUAD, Feyza DEMİR, Ayşe KALKANCI, Semra KUŞTİMUR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda Rubella ve Sitomegalovirus Antikorlarının Araştırılması
Harun AĞCA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastane Atık Sularıyla Kontamine Edilen Deniz Suyundan İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Sefalosporin Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Düzeyleri
Tamer AKKAN, Ayşenur KAYA, Sadık DİNÇER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Helicobacter pylori Varlığının Kültür, Hızlı Üreaz Testi, PCR ve ELISA Yöntemleriyle Saptanması ve Proton Pompası İnhibitörü Kullanımının Testler Üzerine Etkisinin Araştırılması
Mehmet İLKTAÇ, Betigül ÖNGEN, Binnur PINARBAŞI, Zeynel MUNGAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İmipenem Dirençli Acinetobacter Suşlarında Metallo-Beta-Laktamaz Üretiminin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması
Mehtap ULUSOY AL, İpek MUMCUOĞLU, Neriman AKSU, İştar DOLAPÇI, Zeynep Ceren KARAHAN, Irmak BARAN, Şenol KURŞUN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sivas İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Primer Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları
Cem ÇELİK, Fatma DAYI, Rakibe KAYGUSUZ, M. Zahir BAKICI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gram Negatif Bakterilerde Tigesiklin Duyarlılığı
Özdemir ÖZKAN, Bülent ÖZBEK, Melda SINIRTAŞ, Cüneyt ÖZAKIN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Ülkemiz Peynirleri Üzerine Mikrobiyolojik Araştırmalar
Pınar KAYNAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Kedi Isırığı Sonrası Gelişen Pasteurella multocida'ya Bağlı Osteomyelit Olgusu
Umay BALCI, Derya SEYMAN, Nevgün Sepin ÖZEN, Dilara İNAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim