Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 1
10 makale bulundu.
 • Kefirin gıda kaynaklı patojenlere karşı antimikrobiyal etkisi üzerine bir in-vitro çalışma
       Beyza Hatice Ulusoy1, Hilal Çolak1, Hamparsun Hampikyan1, Mehmet Emin Erkan2
 • Tigesiklinin florokinolonlarla kombinasyonunun in vitro etkinliği
       İskender Deniz, Mine Hoşgör-Limoncu
 • Hastane ve Toplum Kökenli Genişlemiş Spektrumlu ß-Laktamaz Üreten Escherichia coli Suşlarında Tigesiklin Duyarlılığının Araştırılması
       Nural Cevahir1, Suzan Saçar2, Hüseyin Turgut2, Melek Demir1, İlknur Kaleli1
 • İmipenem Dirençli Acinetobacter Suşlarında Metallo-Beta-Laktamaz Üretiminin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması
       Mehtap ULUSOY AL1, İpek MUMCUOĞLU1, Neriman AKSU1, İştar DOLAPÇI2, Zeynep Ceren KARAHAN2, Irmak BARAN1, Şenol KURŞUN1
 • Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği
       Lütfiye ÖKSÜZ, Nezahat GÜRLER
 • Bazı Liken Örneklerinin Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi
       Fadime KIRAN, Atila YILDIZ, Özlem OSMANAĞAOĞLU
 • Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde Doripenem ve Diğer Karbapenemlerin İn-Vitro Etkinliklerinin Karşılaştırılması
       Erkan ÖZMEN1, Halil YAZGI2, Osman AKTAŞ2, M. Hamidullah UYANIK2, Hakan AYDIN3
 • Staphylococcus aureus İzolatlarında Metisilin Direncinin Disk Difüzyon, Kromojenik Besiyeri, Gradient Difüzyon Testi ve Oksasilin Agar Tarama Yöntemleriyle Araştırılması
       Elvan HORTAÇ1, Ebru EVREN1,2, Fikret ALTUNAY3, Utku KUYUCU3, Okan ERGEN3
 • Bacteroides fragilis Grubu İzolatların Klindamisin, Tetrasiklin ve Tigesikline Duyarlılıkları ve Dirençten Sorumlu tet ve ermF Genlerini Barındırma Durumları
       Bermal Tekeş1, Semra Eminoğlu1, Elvan Sayın2, Nurver Ülger Toprak1
 • Agarda Dilüsyon ve Deneme Aşamasındaki EUCAST Disk Difüzyon Yöntemi ile Saptanan Bacteroides fragilis Grubu İzolatlarına Ait Antimikrobiyal Duyarlılık Sonuçlarının Karşılaştırılması
       Semra Eminoğlu1, Bermal Tekeş1, Elvan Sayın2, Nurver Ülger Toprak1
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim