Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-017
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda Rubella ve Sitomegalovirus Antikorlarının Araştırılması
Harun AĞCA
Kütahya Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kütahya
Anahtar Sözcükler: Rubella, sitomegalovirus, doğurgan yaş grubu

Amaç: Gebelerde rubella ve sitomegalovirüs (CMV) birincil enfeksiyonları fetal hasar oluşturdukları için oldukça önemlidir. Bu çalışmada 2010 yılında Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'ne başvuran, 15-45 yaş arasındaki doğurgan çağdaki kadınlarda rubella ve CMV IgG antikorlarının retrospektif olarak araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 2010 yılında hastanemiz klinik mikrobiyoloji laboratuvarına doğurganlık çağındaki 15-45 yaş arasındaki kadınlardan gönderilen toplam 666 numunede rubella IgG ve CMV IgG antikorları enzyme immunoassay (EIA) yöntemi ile araştırıldı.

Bulgular: Rubella IgG olumluluğu %94.6, CMV IgG olumluğu %98.9 oranında saptandı.

Sonuç: Tavşanlı-Kütahya bölgesinde doğurgan yaş grubundaki kadınlarda her iki etken için de hedeflenen serolojik olumluluğun iyi düzeyde olduğu sonucuna varıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim