Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-014
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Candida albicans DNA'sını Saptamaya Yönelik Gerçek Zamanlı PCR Testi ve Testin Maliyet Analizi
Gülşah BİTER, Sevgi ÖZYEĞEN ASLAN, Burçe YALÇIN, Merve AYDIN, Israa Ibrahim Khalil JABBAN, Ayşe SEYER, Ali FOUAD, Feyza DEMİR, Ayşe KALKANCI, Semra KUŞTİMUR
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Candida albicans PCR, gerçek zamanlı PCR, maliyet

Amaç: Moleküler yöntemlerin rutin tanı amaçlı kullanılması son yıllarda tanık olduğumuz bir gelişmedir. Bu testlerin bazıları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde listelenmiştir. Bu çalışmada da bu testlerden “Candida PCR” başlığı için geliştirdiğimiz bir yöntemin teknik ayrıntıları ve bu yöntemin maliyet analizi sunulmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Geliştirdiğimiz yöntem gerçek zamanlı bir polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi olup, tam kan ve diğer klinik örneklerde Candida albicans DNA'sını gösterebilmektedir. Çalışmada 161 klinik, 40 pozitif kontrol örnekte C. albicans DNA'sı aranmıştır. Testin uygulanması sırasında gerekli olan bütün sarf malzemeleri için üç ayrı firmadan fiyat teklifleri alınmış ve alınan fiyat teklifleri karşılaştırılarak maliyet analizi yapılmıştır.

Bulgular: Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları esas alındığında; klinik örneklerde C. albicans DNA'sı aranmasının test başına 14.80 TL ile 59.52 TL arasında değişen miktarlarda net kâr oluşturduğu bulunmuştur.

Sonuç: “Candida PCR” testinin kandidemi şüphesi ile laboratuvara gönderilen klinik örneklerde tanı koydurucu ve maliyeti hesaplandığında mikrobiyoloji laboratuvarı için gelir getirici bir test olduğu anlaşılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim