Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-028
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Helicobacter pylori Varlığının Kültür, Hızlı Üreaz Testi, PCR ve ELISA Yöntemleriyle Saptanması ve Proton Pompası İnhibitörü Kullanımının Testler Üzerine Etkisinin Araştırılması
Mehmet İLKTAÇ1, Betigül ÖNGEN1, Binnur PINARBAŞI2, Zeynel MUNGAN2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, proton pompası inhibitörü, tanı yöntemleri

Amaç: Bu çalışmada, Helicobacter pylori enfeksiyonlarının tanısında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması, biyopsi örneğinin antrum ya da korpustan alınmasının ve proton pompası inhibitörü kullanımının bu testlere etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: H. pylori enfeksiyonunun varlığı 100 hastanın antrum ve korpus örneklerinde kültür, hızlı üreaz testi ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), dışkı örneklerinde ise ELISA yöntemiyle araştırılmıştır. Altın standart kriterine göre, kültür yöntemi pozitif olan veya kültürün negatif olduğu durumlarda diğer üç testten en az ikisi pozitif olan hastaların H. pylori ile enfekte olduğu kabul edilmiştir.

Bulgular: Proton pompası inhibitörü kullanan hastalarda kültür, hızlı üreaz testi, PCR ve ELISA yöntemlerinin duyarlılık ve özgüllükleri sırasıyla %41-%100, %77-%92, %100-%100, %82-%100 olarak saptanırken, proton pompası inhibitörü kullanmayan hastalarda bu yöntemlerin duyarlılık ve özgüllükleri sırasıyla %74-%100, %85-%93, %100-%100, %96-%93 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Proton pompası inhibitörlerinin PCR yöntemi hariç tüm yöntemlerin duyarlılığını azalttığı ve kültür yönteminde bu azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim