Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa(lar) 102-105
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Cryptosporidium Ookistlerinin Tanısında Kullanılan Direkt Floresan Antikor Testinin Retrospektif Değerlendirmesi
Akif Koray GÜNEY1, Kemal BİLGİN2, Nevzat ÜNAL3, Murat HÖKELEK4, Murat GÜNAYDIN3
1Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırşehir
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Cryptosporidium, direkt floresan antikor testi, dışkı

Amaç: Bu çalışmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji laboratuvarında Cryptosporidium ookistlerinin tespiti için kullanılan direkt floresan antikor (DFA) testinin üç yıllık sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Cryptosporidium ookistlerinin varlığı, Ocak 2008 ve Kasım 2010 tarihleri arasında parazitoloji laboratuvarına gönderilen 390 dışkı örneğinin kayıtları kullanılarak retrospektif olarak araştırılmıştır.

Bulgular: DFA testi ile 183 örnek (%47) pozitif olarak bulunmuş ve pozitifliğin en fazla olduğu yaş grubu 0-10 yaş olarak tespit edilmiştir. Pozitif örneklerin en fazla gönderildiği klinik gastroenteroloji kliniği olmuş ve pozitif hastaların %63'ünde herhangi bağışıklık sistemi bozukluğu tespit edilmemiştir.

Sonuç: Kriptosporidoz en sık çocuk popülasyonda görülmektedir. Parazit immunkompromize bireylerde ciddi ishallere neden olmakla birlikte, immunkompetan bireylerde de görülmektedir. Hastalığın yayılmasının engellenmesi ve tedavisi için tanıda duyarlılığı yüksek testlerin kullanılması son derece önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim