Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 4, Sayfa(lar) 123-126
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Acinetobacter Enfeksiyonlarında Dirençle İlgili Değişen Tanımlamalar ve Dirençte Güncel Durum
Havva TÜNAY, Tuna DEMİRDAL, Neşe DEMİRTÜRK
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon
Anahtar Sözcükler: Acinetobacter, direnç, enfeksiyon

Acinetobacter türleri, son yıllarda, özellikle yoğun bakım ünitelerinde ciddi enfeksiyonlara yol açan önemli patojenlerdendir. Dirençli Acinetobacter enfeksiyonları ile ilgili çok sayıda çalışma vardır. Antimikrobik direnci tanımlamak için tıbbi literatürlerde “multi drug resistance (MDR)”, “pan drug resistance (PDR)”, “extreme drug resistance (XDR)” ve “extensive drug resistance (XDR)” gibi çeşitli terimler kullanılmaktadır. Ancak, bu terimlerle ilgili standart bir tanım yoktur. Karbapenemler, kolistin ve tigesiklin; dirençli Acinetobacter enfeksiyonlarında kullanılan tedavi seçeneklerindendir. Ancak son yıllarda, bu antimikrobik ajanlara karşı da direnç oranlarında belirgin artış saptanmaktadır. Bu makalede literatürlerde kullanılan direnç tanımları ve güncel direnç durumu ele alınmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim