Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 42, Sayı 4
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Salmonella Cinsi Bakterilerin Tespitinde Rappaport-Vassiliadis Zenginleştirici Besiyerinin Üç Farklı Formülünün Karşılaştırılması
Emir TAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pneumocystis jirovecii Pnömonisi Şüphesi ile 2003-2011 Yılları Arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Gönderilen Solunum Yolu Örneklerinde Direkt Floresans Antikor Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Keramettin YANIK, Adil KARADAĞ, Egemen USTA, Nevzat ÜNAL, Hava YILMAZ, Murat HÖKELEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kan Donörlerinde HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV, Sifiliz Seroprevalansı ve Macro-EL ISA Sonuçlarının Optik Dansite Değerleri ile Doğrulama Testlerinin Karşılaştırılması
Demet ÇELEBİ, Özgür ÇELEBİ, Ülkü ALTOPARLAK, Ahmet Nezih KÖK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bruselloz Tanısında Kullanılan Çeşitli Serolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Esra GÜLTEKİN, M. Hamidullah UYANIK, Ayşe ALBAYRAK, Osman AKSOY, Ahmet AYYILDIZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kitosan Kaplamanın Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkisi
Özlem Pelin CAN, Bahri PATIR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Acinetobacter Enfeksiyonlarında Dirençle İlgili Değişen Tanımlamalar ve Dirençte Güncel Durum
Havva TÜNAY, Tuna DEMİRDAL, Neşe DEMİRTÜRK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Bir Olgu Nedeniyle Microsporum audouinii
Didem ÖZPERÇİN, Serdar SUSEVER, Asuman ÖZKAN, Melike UMAROVA, Algün Polat EKİNCİ, Meltem UZUN, Zayre ETRURAN, Yıldız YEĞENOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim