Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 4, Sayfa(lar) 155-160
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bir Olgu Nedeniyle Microsporum audouinii
Didem ÖZPERÇİN1, Serdar SUSEVER1, Asuman ÖZKAN1, Melike UMAROVA2, Algün Polat EKİNCİ2, Meltem UZUN1, Zayre ETRURAN1, Yıldız YEĞENOĞLU1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Dermatofitoz, tinea capitis, Microsporum audouinii

Tinea capitis (scalp ringworm) çocukluk çağının yangısal bir hastalığı olup, puberte sonrası ender görülür. Bu olguda, temporal bölgede saç dökülmesi ile gelen ve Microsporum audouinii izole edilen tinea capitis ön tanılı dokuz yaşında bir hasta sunulmuştur. Lezyonlu bölgelerden alınan saç ve saçlı deri kazıntı örnekleri direkt mikroskobik inceleme ve kültür yöntemleri ile incelenmiştir. Potasyum hidroksit ve Kalkoflor beyazı ile muamele edilen örneklerde mantar elemanlarının ektotriks yerleşim gösterdiği belirlenmiştir. Ekim yapılan kloramfenikol ve siklohekzimidli Sabouraud dekstroz agarda sekizinci günden itibaren beyazımsı, somon renkli, ışınsal dağılım gösteren küf kolonileri üremiş; mikroskobik inceleme sonucunda septalı hifler, bazen interkalar genellikle ucu sivri terminal klamidokonidyumlar, seyrek mikrokonidyumlar, nodüler, raket ve seyrek taraksı hifler görülmüştür. M. audouinii olabileceği düşünülen küfün, patates dekstroz agarda şeftali rengi pigment oluşturması, pirinç agarda zayıf üremesi ve saçı delememesi özellikleriyle tür düzeyinde tanısı yapılmıştır. Günümüzde seyrek olarak saptanan bu etken üzerine bilgileri yenilemek amacıyla olgu sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim