Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 4, Sayfa(lar) 127-131
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Salmonella Cinsi Bakterilerin Tespitinde Rappaport-Vassiliadis Zenginleştirici Besiyerinin Üç Farklı Formülünün Karşılaştırılması
Emir TAN
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Salmonella cinsi, Rappaport-Vassiliadis zenginleştirici besiyeri

Amaç: Rappaport Vassiliadis zenginleştirici besiyerinin üç farklı çeşidinde (orijinal formüllü olanı [RV], temel katkı maddelerinden malaşit yeşili-oksalat miktarı azaltılmış, pH'sı yediye yükseltilmiş Chaiwat-Jatisatienr modifikasyonu [RVJ] ve ticari hazır olanı [RVO]) Salmonella cinsi bakterilerin izolasyon oranlarını belirlemek ve Berlin/Almanya'da çeşitli süpermarket ve kasaplardan alınan besin maddelerinde Salmonella cinsi bakterileri araştırmak bu çalışmanın amacıdır.

Gereç ve Yöntem: Karşılaştırmalı bu çalışma, Salmonella bakterileri ile sıkça kontamine olduğu bilinen 300 besin maddesinde (domuz ve kümes hayvanları organları gibi) yapılmıştır. İncelenecek örnekler steril şartlarda küçük parçalara ayrılmış, 25 g örnek 225 ml % 1'lik peptonlu suda 37°C'de bir gece boyunca zenginleştirilmiştir. Daha sonra buradan 0.1 ml alınarak 10 ml'lik her üç farklı Rappaport-Vassiliadis besiyerine ekilmiştir. Besiyeleri 43°C'de 48 saat inkübe edildikten sonra, sırasıyla brilliant yeşili-fenol kırmızısı-laktoz-sakkaroz-agar (BPLSA), malaşit yeşili-fenol kırmızısı-laktoz-sakkaroz agar (MPLSA) ve mannit-lizin-kristal viyole-brilliant yeşili agar (MLKBA) seçici besiyerlerine pasaj yapılmıştır. Katı besiyerleri 37°C'de bir gece inkübe edilmiş ve Salmonella olması olasılıkla kolonilerden Salmonella antiserumları ile aglütinasyon testi yapılarak tanımlama sağlanmıştır.

Bulgular: Örneklerin % 34'ünde, 18 farklı Salmonella serotipi izole edilmiştir. Rappaport-Vassiliadis'in üç farklı formülüne göre hazırlanan besiyerlerinde %29 (RV), %30 (RVJ) ve %28 (RVO) oranında izolasyon saptanmıştır. Her üç RV besiyeri izolasyon oranları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Selektif katı besiyerlerindeki izolasyon oranları karşılaştırıldığında, RVO ve RVJ ile MLKBA kombinasyonu ve RVO ile BPLSA kombinasyonu en yüksek pozitif bulguları sağlamışlardır.

Sonuç: Rappaport-Vassiliadis'in üç farklı formülü arasında fark olmadığı ve MLKBA seçici agarın uluslararası standartlarda önerilen BPLSA besiyeriyle kıyaslanabilecek özellikte olduğunu sonucuna varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim