Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 4, Sayfa(lar) 142-147
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bruselloz Tanısında Kullanılan Çeşitli Serolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Esra GÜLTEKİN1, M. Hamidullah UYANIK1, Ayşe ALBAYRAK2, Osman AKSOY2, Ahmet AYYILDIZ1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Bruselloz, ELISA, serolojik testler

Amaç: Bu çalışmada, bruselloz ön tanılı hastaların tanısında kullanılan çeşitli serolojik yöntemlerden alınan sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bruselloz ön tanılı hastaların serumlarında Rose Bengal Testi (RBT), Standart Tüp Aglütinasyon Testi (STA), Coombs Testi (CT) ve Enzyme-Linked Immusorbent Assay (ELISA [IgG ve IgM]) çalışıldı. Uygulanan yöntemlerin duyarlılık ve özgüllükleri, ELISA (IgG ve/veya IgM) sonuçları referans alınarak hesaplandı.

Bulgular: Bruselloz ön tanılı 117 hasta çalışma kapsamına alındı. Bruselloz tanısında kullanılan serolojik testlerinden en az birisinin pozitif olduğu 85 hastanın 57'si (%67,1) erkek ve 28'i (%32,9) kadındı. Hastaların yaşları 5-75 (ortalama 34) aralığındaydı. Serum örneklerinden RBT ile 81'i (%95,3), STA ile 53'ü (%62,3), CT ile 64'ü (%75,3), ELISA ile 67'si (%78,8) pozitif bulundu. ELISA (IgG ve/veya IgM) pozitifliği referans olarak alındığında, testlerin duyarlılıkları ve özgüllükleri; RBT için %94 ve %64 STA için %77,6 ve %98, CT için %91 ve %94, ELISA IgG için %86,6 ve %100, ELISA IgM için %70,1 ve %100 olarak belirlendi.

Sonuç: Hastalığın klinik şekillerini belirlemek ve çapraz reaksiyon, blokan antikor varlığı, prezon olayı gibi tanıyı olumsuz etkileyecek durumları engellemek için bruselloz kliniği olan kişilerin tanısında, RBT ve STA her zaman yeterli olmamaktadır. STA'nın düşük titreleri için serokonversiyon takibi veya CT veya ELISA gibi testlerle laboratuvar tanı desteklenmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim