Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 2, Sayfa(lar) 039-044
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Toksoplazma ve Şizofreni
Nuran KARABULUT
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Elazığ
Anahtar Sözcükler: Toxoplasma gondii, şizofreni, antipsikotik ilaçlar

Şizofreni dünya çapında yaygın, etiyolojisi bilinmeyen nöropsikiyatrik ciddi bir bozukluktur. Enfeksiyon etkenleri ile şizofreni arasındaki olası ilişki, güncel çalışmalarda geniş ölçüde tartışılmıştır. Araştırmalarda Toxoplasma gondii üzerine odaklanılmış ve şizofreni gelişmesinde T. gondii enfeksiyonunun etiyolojik faktör olabileceği hipotezini destekleyen birçok çalışma yayınlanmıştır. Şizofreni hastalarında yüksek T. gondii antikor prevalansı olduğu bildirilmiş ve nöropatolojik çalışmalarda T. gondii'nin nöronlar, glial hücreler ve özellikle astrositler üzerine in-vitro selektif etkisi olduğu gösterilmiştir. Toksoplazmanın şizofrenide olduğu gibi dopamin, norepinefrin ve diğer norotransmitter seviyelerini etkileyebildiği gösterilmiş ve in-vitro yapılan çalışmalarda, şizofrenide etkili olduğu bilinen antipsikotik ilaçların aynı zamanda T. gondii'yi inhibe ettiği bildirilmiştir. Bu derlemede, T. gondii ve merkezi sinir sistemi arasındaki ilişki, şizofreniklerde T. gondii antikor prevalansı ve antipsikotik ilaçların antiprotozoal etkileri ile ilgili veriler gözden geçirilecektir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim