Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 2, Sayfa(lar) 056-066
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Solunum Yolu Virüslerinin 2009-2012 Yılları Arasında Ülkemizdeki Mevsimsel Dağılımı
Fatma BAYRAKDAR, A.Başak ALTAŞ, Gülay KORUKLUOĞLU
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı, Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı, Ulusal İnfluenza Merkezi ve Solunum Yolu Virüsleri Ünitesi, Ankara
Anahtar Sözcükler: Solunum yolu virüsleri, multipleks RT-PCR, mevsimsel dağılım

Amaç: Solunum yolu virüs enfeksiyonları temel toplum sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Toplumda hızla yayılırlar ve önemli derecede morbidite ve mortaliteye neden olurlar. Bu çalışmada 2009-2012 yılları arasında laboratuvarımıza gelen solunum yolu örneklerinde solunum yolu virüslerinin yıllara, aylara ve yaşa göre dağılımını göstermek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza gelen solunum yolu örneklerinde, multipleks “real-time polimerase chain reaction” (RT-PCR) yöntemi ile çalışan çeşitli ticari kitler kullanarak viral etkenler aranmıştır.

Bulgular: Mevsimsel dağılım açısından bakıldığında virüslerin çoğu ülkemizde aylara göre dağılmıştır. Humunrhino-viruslar (HRV) tüm yıl boyunca görülebilmektedir. Respira-tuvarsinsitial virüs (RSV) Kasım ayının sonunda başlayıp, kış ayları ve yaz başına kadar dolaşımda kalabilmektedir. Human metapneumovirus (HMPV), RSV ile benzer dolaşım göstermektedir. Adenoviruslar (AV) geç sonbahar, kış ve ilkbahar ayları arasında görülmektedirler. Human parainfluenza virüslerinden HPIV3 tüm yıl boyunca görülebilmektedir. HPIV1 ve HPIV2 ender olarak tespit edilen virüsler arasında olup, genellikle kış aylarında görülmektedir. HPIV4 ise sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında dolaşımda kalmaktadır. Coronavirus'dan (CoV) OC43, HKU1 ve NL63 Kasım-Temmuz ayları arasında görülmektedir. CoV229E ve humanbocavirus (HBoV) tüm yıl boyunca dolaşımda kalabilmektedir. Enteroviruslar (EV) sonbahar, kış, ilkbahar aylarında görülmektedir. Influenza A ve B sonbahar, kış ve ilkbaharın son aylarına kadar dolaşımda kalmaktadır.

Sonuç: Bu çalışmada ülkemiz solunum yolları virüslerinin dağılımı ile ilgili dört yıllık epidemiyolojik veri sunulmuştur. Solunum yolu virüslerinin sürveyansı ve yıllık ve mevsimsel dağılımının izlenmesi potansiyel epidemilerin ve pandemilerin saptanmasına yardımcı olur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim