Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 3, Sayfa(lar) 115-118
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Corynebacterium pseudodiphtheriticum Pnömonisi: Bir Olgu Sunumu
Nesibe AYGÜN ÜNAL1, Nilay ÇÖPLÜ1, Selin NAR ÖTGÜN2, Mustafa ÇAĞATAY1, Bahar KURT3
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
Anahtar Sözcükler: Corynebacterium pseudodiphtheriticum, immün yetmez konak, pnömoni

Göğüs hastalıkları polikliniğine öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmaları ile başvuran 62 yaşındaki erkek hastanın öyküsünde Hodgkin lenfoma tanısı vardı. Bronşiyal lavaj sonrası hastaya ampirik olarak moksifloksasin ve trimetoprim/sulfametoksazol başlandı. Bronşiyal lavaj örneğinin direkt mikroskobik incelemesinde çok sayıda lökosit ve Gram pozitif çomak morfolojisinde, birbirine karşı Çin harfleri dizilimi gösteren bakteriler görüldü. Kültürde kanlı agar besiyerinde düzgün yüzeyli, 1 mm çapında beyaz renkli koloniler gözlendi ve bunların gram pozitif çomak olduğu saptandı. API Coryne (Bio-Mérieux, France) tanımlama sistemi ile API Coryne biyokodu 7101004 olarak belirlendi ve %99.6 olasılıkla Corynebacterium pseudodiphtheriticum olarak kabul edildi. Bir haftalık tedaviyi takiben hastanın semptomlarında iyileşme görüldü. Bu olgu sunumu ile nondiphteria Corynebacterium türlerinin özellikle immunsuprese ve malignitesi bulunan hastalarda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği vurgulanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim