Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 4, Sayfa(lar) 130-137
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerde Mycobacterium tuberculosis Saptanmasında İki Gerçek Zamanlı PCR Sisteminin Tanısal Performansının Karşılaştırılması
Olkar ABDULMAJED, A. Nedret KOÇ, Aslıhan GÜLTEKİN, M. Altay ATALAY
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Anahtar Sözcükler: Mycobacterium tuberculosis, GeneXpert MTB/RIF sistem, gerçek zamanlı PCR, artus®, Real-time PCR

Amaç: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikobakteriyoloji Laboratuvarı'na kabul edilen klinik örneklerde Mycobacterium tuberculosis suşlarını belirlemek için iki gerçek zamanlı PCR sistemlerinin tanısal performansının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Mikobakteriyoloji Laboratuvarı'na tüberküloz tanısı amacıyla gönderilen toplam 50 klinik örnek çalışmaya alındı. Kültür pozitif örneklerin 25'i M. tuberculosis kompleks (MTBC) grubu ve 7'si tüberküloz dışı mikobakteri (TDM) olarak tanımlandı. BACTEC MGIT 960 sistem ile duyarlılık testleri çalışıldı. Toplam 50 klinik örneğin moleküler tanısı ise, Mycobacterium tuberculosis'i belirleyen gerçek zamanlı PCR; artus® M. tuberculosis RG PCR Kit (Qiagen, Hilden, Almanya) (artus® MTB-PCR) ve GeneXpert MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale, CA, ABD) sistemleri ile yapıldı.

Bulgular: Her iki sistemde de klinik örneğin; %58'inde MTBC pozitif ve %42'sinde negatif olarak bulundu. Kültür yönteminin altın standart kabul edildiği bu çalışmada, artus® MTB-PCR ve GeneXpert MTB/RIF testlerinin sırasıyla duyarlılığı %72 ve %96, özgüllüğü %56 ve %80, pozitif prediktif değeri (PPD) %62 ve %82 ve negatif prediktif değeri (NPD) %66 ve %95 olarak saptandı. Artus® MTB-PCR ve GeneXpert MTB/RIF testi bulgularının karşılaştırılmasında da istatistiksel olarak fark yoktu (p>0.05). Kabul edilebilir düzeyde belirlendi (kappa=0.507; p<0.05). Bu çalışmada, 20 solunum sistemi ve 30 solunum sistemi dışı örneklerde; artus® MTB-PCR ve GeneXpert MTB/RIF sistemlerinin uyumu sırasıyla, %75 ve %95 ve %56.6 ve %83.3 olarak bulundu. BACTEC MGIT 960 SIRE testi ile rifampisin duyarlılık testine göre duyarlı olarak belirlenen bir klinik örnek GeneXpert MTB/RIF testi ile belirlenemedi.

Sonuç: GeneXpert MTB/RIF testi MTB'nin klinik örnekte belirlemede, duyarlılı ve özgüllüğü yüksek düzeyde olması ve kısa sürede sonuç verebilmesinden dolayı rutin laboratuvarlarda çalışılabilir. Ancak daha fazla klinik örnek içeren çalışmalara gereksinim vardır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim