Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 3, Sayfa(lar) 091-097
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Daptomisinin Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterokok Suşlarına İn-Vitro Etkinliği
Hayrunisa HANCI, M. Hamidullah UYANIK, Esra GÜLTEKİN, Zeynep ERDİL, M. Veysel COŞKUN, Hakan USLU
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Daptomisin, enterokok, kan kültürü, MİK50, MİK90, VRE

Amaç: Son yıllarda tüm dünyada enterokoklarda artan antimikrobiyal direnç, özellikle hastane kaynaklı enfeksiyonlarda önemli sorunlara neden olmaktadır. Hücre duvarı inhibitörü olan daptomisinin etkinliği gram pozitif bakterilerle sınırlı olup, dirençli enterokok suşlarında oldukça etkilidir. Bu çalışmanın amacı, kan kültürlerinden izole edilen enterokokların türlerini ve bu suşlar üzerine daptomisinin in-vitro etkinliğini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Mayıs 2011 - Ocak 2014 tarihleri arasında hastanede yatmakta olan hastaların kan kültürü örneklerinden izole edilen toplam 64 enterokok suşu incelenmiştir. Bakterilerin tür düzeyinde tanımlanması API-20 STREP (BioMérieux, Fransa) ve/veya Vitek 2 (BioMérieux, Fransa) tam otomatik bakteri tanımlama sistemi ile yapılmıştır. Daptomisin duyarlılıkları CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) önerileri doğrultusunda E-test (AB Biodisk, Solna, İsveç) metoduyla belirlenmiştir. İzole edilen suşların diğer antibiyotiklere duyarlılıkları CLSI önerileri doğrultusunda Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile araştırılmıştır.

Bulgular: Farklı hastalara ait kan kültürü örneklerinden izole edilen 64 enterokok cinsi bakteri tür düzeyinde tanımlanmıştır. Bu bakterilerin 40'ı (%62.5) Enterococcus faecium, 24'ü (%37.5) ise Enterococcus faecalis olarak tanımlanmıştır. Tüm suşlar daptomisine duyarlıydı ve MİK aralığı 0.016-4 μg/ml olarak saptandı. MİK50 ve MİK90 değerleri E. faecium için 1.5-3 μg/ml, E. faecalis için 0.19-1 μg/ml olarak saptandı. E. faecium suşlarından 3'ü vankomisine dirençli idi. Bu suşlardan ikisi için MİK değeri 3 μg/ml ve biri için 2 μg/ml idi.

Sonuç: Daptomisinin vankomisin dirençli enterokoklar da dâhil olmak üzere enterokok suşlarına karşı in-vitro olarak etkili olduğu saptanmıştır. Dirençli enterokokal enfeksiyonların tedavisinde daptomisinin iyi bir alternatif olabileceği düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim