Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 4, Sayfa(lar) 123-131
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
BCG Aşısı ve Yerine Gelecek Yeni Yaklaşımlar
A. Nedret KOÇ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Anahtar Sözcükler: BCG (Bacillus-Calmette-Guérin) aşısı, Mycobacterium tuberculosis, tüberküloz

Tüberküloz (TB) bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olup, dünya çapında önemini korumaya devam etmektedir. TB da erken tanı ve tedavideki zorluklardan dolayı bu hastalıktan toplumu korunma da en etkili yol aşılamadır. BCG (Bacillus-Calmette-Guérin) aşısı canlılığı azaltılmış (atenüe) aşıdır. Mycobacterium bovis suşunun pasajları ile virulansını kaybettiği belirlenerek elde edilmiştir.

Aşı geliştirme aşamasındaki pasajlar ile M. bovis suşunun genomunda 16 genomik bölgede (RD1-RD16 artı nRD18) delesyonlar oluşmuştur. Bundan dolayı yıllar içinde BCG nin alt-suşları ortaya çıkmıştır. Bu suşlar dünyada dağılmıştır. Bu suşlardaki temel endişe güvenli koruma sağlayamamasıdır. Aşı çalışmalarında bu durum göz önüne alınmıştır. BCG aşısının TB'un şiddetli formundan çocukları korumakta etkinliği olmasına rağmen BCG etkinliği düşük ve koruma 0 ile %80 arasında değişkendir. Bundan dolayı yeni bir TB aşısının geliştirilmesi yönünde önemli bir çaba vardır.

Bu derlemede literatürde bulunan BCG aşısı ve yerine gelecek yeni yaklaşımlar; genetik modifiye BCG, protein antijenlerine karşı (Ag85, p65, ESAT-6) rekombinant subünit aşılar, konjuge karbonhidrat aşılar, mukozal aşılar ve tedavi amaçlı aşılar tartışılmıştır.

TB için aşı geliştirmek için umut verici adaylarla ile çok çalışmalar yapılmış, ancak çalışmalar hala TB önlenmesi açısından yeterli değildir. Bu çalışmalar halen rutine girebilecek düzeyde değildir. Bu çalışmaların insan modellerinde değerlendirilmesi TB önlenmesinde çok önemli olacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim