Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2014, Cilt 44, Sayı 4
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılık Profilleri (2012-2014)
Şule ÇOLAKOĞLU, Hikmet Eda ALIŞKAN, Jülide Sedef GÖÇMEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nozokomiyal Kökenli Pseudomonas aeruginosa İzolatlarında Metallo-Beta-Laktamaz Sıklığı
Görkem YAMAN, Aytekin ÇIKMAN, Mehmet PARLAK, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Mustafa BERKTAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kolistin dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına vankomisinin in-vitro etkisi
Deniz GAZEL, Özlem ZANAPALIOĞLU GAZEL, Alper AKÇALI, Müşerref TATMAN OTKUN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yara Kültürlerinden İzole Edilen Aerop Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Osman Sezer CİRİT, Tuba MÜDERRİS, Ayser UZALA MIZRAKLI, Yalçın VURUPALMAZ, Ayşe BARIŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'nin Güney-Batı Anadolu Bölgesindeki Ilgın (Genus: Tamarix L.) Ağaçlarında Cryptococcus neoformans Kolonizasyonu Takibi
Çağrı ERGİN, Mustafa ŞENGÜL, Özgün KİRİŞ SATILMIŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kan Kültüründen İzole Edilen albicans Dışı Kandidaların Üç Farklı Yöntemle Tiplendirilmesi, Yöntemlerin Uyum ve Maliyet Açısından Karşılaştırılması
Jülide Sedef GÖÇMEN , Zeki Ceran ERASLAN, Serin DOĞAN, Meryem Didem GÖKTAŞ, Esra Nur ŞENER, İrem UZUNSOY, Şahin AKIN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
BCG Aşısı ve Yerine Gelecek Yeni Yaklaşımlar
A. Nedret KOÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim