Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 4, Sayfa(lar) 163-167
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Kültüründen İzole Edilen albicans Dışı Kandidaların Üç Farklı Yöntemle Tiplendirilmesi, Yöntemlerin Uyum ve Maliyet Açısından Karşılaştırılması
Jülide Sedef GÖÇMEN1 , Zeki Ceran ERASLAN2, Serin DOĞAN2, Meryem Didem GÖKTAŞ2, Esra Nur ŞENER2, İrem UZUNSOY2, Şahin AKIN2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci Çalışma Grubu, Ankara
Anahtar Sözcükler: Albicans dışı kandida, kan kültürü, kromojenik agar, mısırunu agar, tiplendirme, yarı otomatize sistem

Amaç: Bu çalışmanın amacı, albicans dışı kandida izolatlarının tür tanımlamasını yapmak için, mısırunu agar, kromojenik agar ve yarı otomatize sistem kullanarak bu yöntemler arasındaki uyum, uygulama kolaylığı ve maliyetin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2014 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Laboratuvarı'nda kan kültüründen izole edilen 42 albicans dışı kandida izolatı çalışmaya alınmıştır. Bu izolatların tür tayini; mısırunu agar (mikroskopik morfoloji değerlendirmesi), kromojenik agar (renge göre görsel değerlendirme) ve yarı otomatize sistem (API 20C AUX, BioMérieux, Fransa; karbonhidrat asimilasyonuna göre değerlendirme) kullanılmıştır.

Bulgular: Üç farklı yöntemle test edilen 42 suşun tiplendirme sonuçları arasında; 24 (%57,1) suş her üç yöntem ile, 11 (%26,2) suş kromojenik agar ve mısırunu agar ile (k=0.58); 6 (%14,3) suş yarı otomatize sistem ve mısırunu agar ile (k=0,44); aynı tür bulunmuştur. Yarı otomatize sistem ve kromojenik agar yöntemi ile en yüksek uyum (k=0.73) saptanmıştır. Bir suşun tiplendirilmesinde ise her 3 yöntem de farklı sonuç vermiştir. Tür düzeyinde değerlendirildiğinde C. parapsilosis, C. tropicalis ve C. krusei için her üç yöntem %100 uyumlu çıkmıştır. Yöntemler arasında maliyet etkinliğinde ise en ucuz yöntemin mısırunu agar tiplendirme yöntemi olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda, 3 farklı yöntemin albicans dışı kandidaların tiplendirilmesinde birebir uyumlu sonuç vermediği ve üç yöntem arasındaki uyumun %57.1 olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, doğal antifungal direnç varlığı nedeni ile tiplendirilmesi gereken C. krusei her üç yöntemle de aynı sonucu vermiştir. Maliyet açısından en ucuz yöntem olan mısırunu agar olmakla birlikte, deneyimli laboratuvar çalışanına gereksinim vardır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim