Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 45, Sayı 1
•   Derleme
Orijinal Araştırma
İmmünsüprese Hastalarda Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Real-Time PCR) ile BKV ve JCV DNA Pozitifliğinin Araştırılması
Meryem ÇOLAK, Aylin ALTAY, Yasemin ERTEN, Zübeyde Nur ÖZKURT, Seçil ÖZKAN, Ahmet PINAR, Gülendam BOZDAYI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) Enfeksiyonlarının Tanısında Hücre Kültürü ve Direkt Floresan Antikor Testi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
İmran SAĞLIK, Derya MUTLU, Gözde ÖNGÜT, Sevtap VELİPAŞAOĞLU GÜNEY, Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek ÇOLAK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Candida lusitaniae Kökenlerinin Amfoterisin B'ye İn Vitro Duyarlılığı: Çok Merkezli Çalışma
Ayşe KALKANCI, Kenan HIZEL, Ali FOUAD, Nilgün ÇERİKÇİOĞLU, Işın AKYAR, Rukiye BERKEM, Zayre ERTURAN, Semra KUŞTİMUR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında GSBL Üretiminin Saptanmasında VITEK- 2 Otomatize Sistemi ile Çift Disk Sinerji Testinin Karşılaştırılması
Serpil GENÇ, Devrim DÜNDAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Ünitesi Hastaları Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida parapsilosis Suşlarının Mini Epidemiler Bakımından Araştırılması
Efdal OKTAY, Harun GÜLBUDAK, Didem ÖZGÜR, Feza OTAĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kan Kültürlerinde İzole Edilerek Tanımlanan Mikroorganizmaların ve Antibiyotik Direnç Oranlarının Belirlenmesi
Halil ER, Gülşah AŞIK, Özlem YOLDAŞ, Cengiz DEMİR, Recep KEŞLİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Candida ve Kandidoz: Epidemiyoloji, Tanı, Tedavi, Antifungal İlaç Direnci ve Konağın Genetik Yatkınlığında Güncel Durum
Seyedmojtaba SEYEDMOUSAVI1,2,3, Macit İLKİT, Murat DURDU, Çağrı ERGİN, Süleyha HİLMİOĞLU-POLAT, Willem MELCHERS, Paul VERWEIJ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim