Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2016, Cilt 46, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-032
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda Hepatit C Virüs Genotiplerinin Dağılımı
Zeynep ÇİZMECİ
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
Anahtar Sözcükler: Epidemiyoloji, HCV RNA, Hepatit C virüsü, genotip

Amaç: Hepatit C virüsünün (HCV) genotiplendirilmesi tedavi protokollerin seçimi ve klinik sürecin takibinde çok büyük önem taşımaktadır. HCV'nin major genotipleri arasında, kötü prognoz ve uzun süreli tedavi ile ilişkili olan genotip 1b, Türkiye'de en sık görülen genotiptir. Bu çalışmada, HCV RNA testi pozitif saptanan 108 hastanın genotip dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Anti-HCV testi mikropartikül EIA (MEIA, Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, ABD), kantitatif HCV RNA testi gerçek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (Real-time PCR, Abbott Molecular, Inc., Des Plaines, IL, ABD) yöntemi ile çalışıldı. HCV genotiplendirme ise; HCV ABİ PRİSM 310 Genetik Analizör (Applied Biosystems, ABD) kullanılarak baz dizi analizi yöntemi ile yapıldı.

Bulgular: Hastaların alanin aminotransferaz (ALT) seviyeleri 10-301 IU/L (ortalama: 64.04±41.9 IU/L) ve HCV RNA seviyeleri ise 1.100–12.473.751 IU/ml (ortalama: 1.665.034±2.463.931) olarak bulundu. Yapılan genotiplendirme sonuçlarına göre, 85 (%79) hastada genotip 1b, sekiz (%7) hastada genotip 1a, yedi (%6.5) hastada genotip 2, bir (%1) hastada genotip 4, bir (%1) hastada genotip 6 ve altı (%5.5) hastada mikst HCV genotipi saptanmıştır. Mikst HCV genotipi saptanan altı hasta değerlendirildiğinde, iki hastada genotip 1a ve 1b, bir hastada genotip 1a ve 4, bir hastada genotip 1a ve 6, bir hastada genotip 1b ve 3, bir hastada ise genotip 1b ve 6 saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda, genotip 1b'nin hastalarımızda en yaygın genotip olduğu saptanmıştır. Hastanemize ait bu ilk verilerden alınan sonuçlar, kronik hepatit C virüs ile enfekte olan kişilere tedavi başlanırken ve klinik sürecin takibinde, mikst HCV genotipleri ile de karşılaşılabileceğinin göz önünde bulundurulmasının hasta takibinde yararlı olacağını düşündürmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim