Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-099
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yeni Antibakteriyeller
Ahmet Uğur AKBAL1, Ahmet Yılmaz ÇOBAN2, Belma DURUPINAR1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Bilimleri Fakültesi, Antalya
Anahtar Sözcükler: Antibakteriyel, antibiyotik, yeni antibakteriyeller

Antibiyotik direncinin artması ve yaygınlaşması bireyleri ve toplumu tehdit eden enfeksiyonların riskini daha da artırmaktadır. Enfeksiyonlara ve dirençli patojenlere karşı yeni antibiyotiklere gereksinim duyulmaktadır. Son yıllarda antibakteriyellerin geliştirilmesinde yeni ve başarılı çalışmalar dikkati çekmektedir. Glikopeptid ve lipopeptit (oritavancin, telavancin, dalbavancin ve surotomisin), oksazolidinon (tedizolid, radezolid, kadazolid ve MRX-I), makrolid/ketolid (modithromisin ve solitromisin), aminoglikozit (plazomisin), kinolon (nemonoksasin, delafloksasin ve avarofloksasin) ve tetrasiklin (omadasiklin ve eravasiklin) gruplarında yoğun çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu derleme makalede, antibakteriyellerdeki son yıllardaki gelişmeler gözden geçirilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim