Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2018, Cilt 48, Sayı 2
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Petrol ve Petrol Türevlerinin Gideriminde Marmara Denizi ve Karadeniz’den İzole Edilen Bakterilerin Biyolojik İyileştirme Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Yosun MATER, Selçuk TAŞDAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yaşlı Hastalardaki Enfeksiyonların Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Türkan TÜZÜN, Murat KUTLU, Selda SAYIN KUTLU, Mehmet UÇAR, Kevser ÖZDEMİR, Hüseyin TURGUT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akciğer Tüberkülozu Olan 232 Yeni Olgunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Pınar ETİZ, Ali Tanju ALTINSU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kadın Doğum Polikliniklerine Başvuran Kadınlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansının Değerlendirilmesi
Özlem AYDEMİR, Engin KARAKEÇE, Mehmet KÖROĞLU, Mustafa ALTINDİŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nazal Sürüntü Örneklerinde Metisilin Duyarlı ve Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Değerlendirilmesi
Pınar ŞAMLIOĞLU, Arzu BAYRAM, Sevgi YILMAZ HANCI, Neval AĞUŞ, Yeşer KARACA DERİCİ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Güliz DOĞAN, Nisel YILMAZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dikkat! Klinik Örneklerden İzole Edilen Stenotrophomanas maltophilia Suşlarının Trimetoprim-Sülfametoksazol ve Levofloksasin Direncinde Belirgin Artış Var (2008-2016)
Gülşen HAZIROLAN, Halime ARAZ, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Neriman AKSU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Preanalitik Hataların Sigmametrik Değerlendirilmesi
Nihan ÇEKEN, Esin AVCI, Hülya DURAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Yeni Antibakteriyeller
Ahmet Uğur AKBAL, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Belma DURUPINAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Seyrek İzole Edilen Bir Bakteriyemi Etkeni: Comamonas testosteroni
Gülseren SAMANCI AKTAR, Zeynep AYAYDIN, Arzu RAHMANALI ONUR, Demet GÜR VURAL, Hakan TEMİZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim