Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 2, Sayfa(lar) 125-129
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kadın Doğum Polikliniklerine Başvuran Kadınlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansının Değerlendirilmesi
Özlem AYDEMİR1, Engin KARAKEÇE1, Mehmet KÖROĞLU1, Mustafa ALTINDİŞ2
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
Anahtar Sözcükler: Toxoplasma gondii, konjenital toksoplazmozis, seroprevalans

Amaç: Toxoplasma gondii tüm memeli ve kuşları enfekte edebilen hücre içi parazittir. T. gondii enfeksiyonu, insanlarda genelde klinik belirti vermemektedir, ancak gebelikte geçirilen akut enfeksiyon, konjenital toksoplazmozise yol açabilmektedir. Çalışmamızda, hastanemizin kadın doğum polikliniklerine başvuran kadınlarda T. gondii seroprevalansını saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, hastanemizin kadın doğum polikliniklerine Ocak 2015 ile Aralık 2017 tarihleri arasında başvuran 15-49 yaş arası 4.941 kadının (bunların 1007’si gebe) anti-T. gondii IgM ve anti-T. gondii IgG antikor değerleri retrospektif olarak incelendi. Anti-T. gondii IgG ve IgM birlikte pozitifliği saptanan kadınlarda anti-T. gondii IgG avidite testi çalışıldı.

Bulgular: Tüm kadınların 1015’inde (%20,5) anti-T. gondii IgG pozitifliği saptandı. Gebelerin 261’inde (%25,9) anti-T. gondii IgG pozitifliği saptandı. Otuz üç kadında (%0,6) anti-T. gondii IgG ve anti-T. gondii IgM birlikte pozitif saptandı. Hiçbir hastada tek başına anti-T. gondii IgM pozitifliği saptanmadı. Avidite sonuçlarının hepsi yüksek aviditeli olarak bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışma bölgemizdeki T. gondii seroprevalansını gösteren ilk çalışma özelliğinde olup kadınların %80’e yakın bölümünün bu enfeksiyonla enfekte olma ve bebeklerinin konjenital toksoplazmozis gelişme riski taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle gebelik planlayan kadınlar ve gebelerin akut toksoplazmoz açısından değerlendirilmesi ve enfeksiyonlardan korunma yöntemleri konusunda bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim