Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 4, Sayfa(lar) 273-276
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kahverengi Pigment Üreten Acinetobacter baumannii ile Enfekte Bir Hastanın Olgu Sunumu
Sebile HARMANKAYA, Seval ÖĞÜT, Özgen Alpay ÖZBEK
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Acinetobacter baumannii, kahverengi pigment, otomatize tanımlama sistemleri

Acinetobacter baumannii özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda hastane kaynaklı bakteriyemi, pnömoni, menenjit ve idrar yolları enfeksiyonlarına neden olan Gram negatif nonfermentatif bir bakteridir. Acinetobacter cinsi bakterilerin pigmente suşlarına çevresel örneklerde rastlanabilmekte, ancak klinik örneklerde enfeksiyon etkeni olarak ender olarak izole edilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi’ne fournier gangreni ön tanısı ile yatırılan 66 yaşındaki erkek hastanın parsiyel penektomi, üretrektomi, yara yeri debridmanı ile alınan üç örneğinden izole edilen A. baumannii izolatının Mueller Hinton agarda yayılabilen kahverengi pigment ürettiği gözlemlendi. Tanımlama konvansiyonel yöntemlerle birlikte iki ayrı otomatize tanımlama sistemleri ile yapıldı. A. baumannii suşunun ürettiği kahverengi pigmentin biyokimyasal özellikleri karakterize edilmedi. Klinik izolatlarda ender olarak saptanan bu kahverengi pigmentin A. baumannii patojenitesine katkısının araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim