Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 1, Sayfa(lar) 024-029
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Candida parapsilosis’in Ekstrem Koşullara Toleransında Tuz ve Sıcaklık Stres Direncinin Etkisi
Engin Kaplan1, Macit İlkit2, G. Sybren de Hoog3
1Mersin Üniversitesi İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mersin, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikoloji Bölümü, Adana, Türkiye
3Westerdijk Mantar Biyoçeşitlilik Enstitüsü, Utrecht, Hollanda
Anahtar Sözcükler: Candida parapsilosis, ev içi habitat, tolerans

Amaç: Günümüzde, tüm dünyada, Candida albicans dışı invazif kandidozun önemli bir etkeni Candida parapsilosis’dir. Birbirine yakın üç tür olan C. parapsilosis, C. orthopsilosis ve C. metapsilosis, “Candida parapsilosis grubu” olarak tanımlanmaktadır. Candida parapsilosis; insan florası, çevresel ortamlar ve henüz nedeni açıklanamamış olmakla birlikte, ev-içi ekstrem ortamlarda sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmada, C. parapsilosis’in ev-içi bulaşık ve çamaşır makinelerindeki benzer koşullara karşı tolerans özelliklerinin incelenmesi amaçlandı.

Yöntem: Çalışmada, C. parapsilosis (n = 8), C. orthopsilosis (n = 7) ve C. metapsilosis (n = 6) olmak üzere toplam 21 referans kökenin sıcaklık, tuz, pH ve siklohekzimit tolerans özellikleri incelendi.

Bulgular: İzolatların tümü 40°C sıcaklıkta üremelerine karşılık; 42°C ve üstü (45°C ve 50°C) sıcaklıklarda üreme görülmedi. Candida parapsilosis, C. metapsilosis ve C. orthopsilosis kökenlerinin tamamının %5-10 NaCl, pH 2.5-10 ve %0.01 siklohekzimit ortamlarına tolerans gösterdikleri belirlendi. Buna karşılık, izolatlardan hiçbirinin pH 12.5 veya %0.1 siklohekzimit ortamlarında üremediği görüldü. Dikkat çekici şekilde, çalışmada incelenen C. parapsilosis grubuna ait tüm kökenlerin %10 NaCl ve %0.01 siklohekzimit içeren ve pH 2.5-10 arası ortamlardan en az birine tolerans gösterebildiği saptandı. Candida parapsilosis, C. metapsilosis ve C. orthopsilosis izolatlarının 45°C’de canlı kalabilme oranları, sırasıyla %50, %16.6 ve %14.2 olarak saptandı. Ayrıca, C. parapsilosis izolatlarının %75’inin %17 NaCl’e tolerans göstermesine karşılık, C. metapsilosis ve C. orthopsilosis izolatlarının bu koşula uyum sağlamadığı görüldü.

Sonuç: Candida parapsilosis’in ev-içi aletlerindeki ekstrem koşullara karşı gösterdiği tolerans mekanizmasında termofilik ve halofilik özeliklerinin önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim