Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2019, Cilt 49, Sayı 1
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Bir Üniversite Hastanesinde Ensefalit/Menenjit Şüpheli Hastalarda, Beyin Omurilik Sıvısı Örneklerinin Bakteriyel ve Viral Açıdan İncelenmesi
Hüseyin Agah Terzi, Özlem Aydemir, Engin Karakeçe
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Klinik İzolatlarında Kolistin Direnci
Ceren Özkul Koçak, Gülşen Hazırolan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Candida parapsilosis’in Ekstrem Koşullara Toleransında Tuz ve Sıcaklık Stres Direncinin Etkisi
Engin Kaplan, Macit İlkit, G. Sybren de Hoog
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Strep A Hızlı Antijen Testiyle Grup A Streptokokların Belirlenmesinde İkili Sürüntü Çubuğu Kullanımı Bir Gereklilik mi?
Mehmet Emin Bulut, Elif Aktaş, Gülşah Malkoçoğlu, Vildan Yavuz Özer, Berna Ünal, Banu Bayraktar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kan Kültürlerinden İzole Edilmiş Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus ve Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarının Seftarolin, Linezolid ve Vankomisin İn Vitro Duyarlılığının Değerlendirilmesi
Fulya Bayındır Bilman, Barış Çiçek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tedavi Başarısızlığı Olan Kronik HBV Hastalarında Nükleoz(t)id Direnç Mutasyonları
Nafia Canan Gürsoy, Barış Otlu, Yusuf Yakupoğulları, Özkan Yener, Yaşar Bayındır, Murat Harputluoğlu, Mehmet Sait Tekerekoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klorojenik Asit Yüklü PLGA Nanopartiküllerinin Üretimi ve Antimikrobiyal Etkinliğinin Belirlenmesi
Yasemin Budama-Kılınç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Tüberküloz ve TLR Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişki
Reika Dilara Vaizoğlu, Ceren Acar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim