Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-023
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Klinik İzolatlarında Kolistin Direnci
Ceren Özkul Koçak1, Gülşen Hazırolan2
1Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae, kolistin, antimikrobiyal duyarlılık

Amaç: Karbapeneme dirençli Klebsiella pneumoniae ile gelişen enfeksiyonların tedavisinde yaşanan kısıtlılıklar, son yıllarda yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilendirilmiştir. Bu enfeksiyonlara karşı son seçenek ilaç olarak görülen kolistinin yaygın kullanımı sonucu kolistin direncinde artış görülmektedir.

Yöntem: Bu çalışmada, Eylül 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı’nda çeşitli klinik örneklerden izole edilmiş ve karbapenem direnci belirlenmiş 81 K. pneumoniae izolatında kolistine duyarlılık sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle EUCAST standartlarına göre belirlenmiştir.

Bulgular: Test edilen izolatların %39.5’inde (n=32) kolistin direnci saptanmıştır. İdrar izolatlarının %35’i, kan izolatlarının %56’sı kolistin dirençli bulunmuştur. Çalışmaya dâhil edilen 3 beyin omurilik sıvısı örneği de kolistin dirençli olarak belirlenmiştir.

Sonuç: Yüksek kolistin direnç oranları çoklu ilaç dirençli K. pneumoniae enfeksiyonlarının tedavilerinde sorun yaşanmasına neden olacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim