Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-054
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klorojenik Asit Yüklü PLGA Nanopartiküllerinin Üretimi ve Antimikrobiyal Etkinliğinin Belirlenmesi
Yasemin Budama-Kılınç
Yıldız Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Klorojenik asit, nanopartikül, antimikrobiyal

Amaç: Tüm dünyada gıda endüstrisinde kullanılan kimyasal koruyucu maddelerin zararlı etkileri konusunda ciddi endişeler söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, nutrasötik madde olan klorojenik asit bazlı kontrollü salım sisteminin üretimi ve antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesidir.

Yöntem: Klorojenik asit yüklü PLGA nanopartikülleri çift emülsiyon yöntemi ile sentezlenmiş, Zeta Sizer cihazı ile karakterize edilmiş, enkapsülasyon verimi ve yükleme kapasitesi belirlenmiştir. Ayrıca klorojenik asit yüklü PLGA nanopartiküllerinin gıda patojenlerinden olan Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), Salmonella Typhimurium (ATCC 14028) ve Listeria monocytogenes (ATCC 10033) üzerindeki antimikrobiyal etkinliği mikrodilüsyon yöntemi ile test edilmiştir.

Bulgular: Klorojenik asit yüklü PLGA nanopartiküllerinin ortalama partikül boyutunun 228.5±27.8 nm, polidispersite indeksinin 0.127, zeta potansiyel değerinin -4.87±4.82 mV olduğu bulunmuştur. Klorojenik asit yüklü PLGA nanopartiküllerinin enkapsülasyon veriminin %99, yükleme veriminin ise %68 olduğu hesaplanmıştır. Pseudomonas aeruginosa üzerinde 62.5±0.024 μg/mL ve Salmonella Typhimurium üzerinde 62.5±0.111 μg/mL ve Listeria monocytogenes üzerinde 125±0.097 μg/mL konsantrasyonlarında inhibitör etki gösterdiği belirlenmiştir.

Sonuç: Kontrollü salım özelliği ile klorojenik asit yüklü PLGA nanopartiküllerinin Pseudomonas aeruginosa ve Salmonella Typhimurium üzerindeki antimikrobiyal etkisinin önemli düzeyde arttığı, Listeria monocytogenes’de ise daha az etki gösterdiği belirlenmiştir. Üretilen nanopartiküllerin ileriki çalışmalar ile gıda alanında koruyucu olarak kullanım potansiyeline sahip olabileceği düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim