Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-177
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İnsan Amniyon Sıvısının Antimikrobiyal Aktivitesi (1)
Ahmet Akın1, Betül Seyrekbasan2
1Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, Ankara
Anahtar Sözcükler: İnsan amniyon sıvısı, antimikrobiyal aktivite

Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda vajinal doğum veya sezaryen ile doğum yapan kadınlardan alınan 52 adet amniyon sıvısının antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır.

Antimikrobiyal etkisini incelediğimiz 52 adet amniyon sıvısından 22'sinin (%42,3) E.coli, 23'ünün (%44.2) S.aureus, 24'ünün (%46.2) S.agalactiae ve 29 tanesinin (%55.8) C.albicans üzerine inhibitör etki gösterdiği saptanmıştır. İncelenen örneklerin 30 tanesinde (%57.7) E.coli'ye, 29 tanesinde (%55.8) S.aureus'a, 28 tanesinde (%53.8) S.agalactiae'ye ve 23 tanesinde (%44.2) C.albicans'a karşı herhangi bir inhibitör etki belirlenememiştir.

Ayrıca incelemeye aldığımız amniyon sıvılarının antimikrobiyal aktivitelerinin anne yaşı, doğum sayısı, gebelik haftası ve doğum şekli ile ilişkili olup olmadıkları araştırılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, annenin yaşı ve doğum şekli ile antimikrobiyal etki arasında anlamlı bir istatiksel ilişki kurulamazken, gebelik haftası ve doğum sayısında istatiksel olarak önemli bir ilişkinin bulunduğu saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim