Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 3, Sayfa(lar) 162-168
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Cryptosporidium spp.’nin Realtime PCR Yöntemi ile Saptanması İçin Metot Verifikasyon Çalışması
Selma Usluca1, Asiye Evren Eken Berberoğlu1, Bekir Çelebi2, Selçuk Kılıç1
1Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ankara
2Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Cryptosporidium spp., realtime PCR, metod verifikasyon

Amaç: Cryptosporidium spp. özellikle gıda ve su kaynaklı ishal nedenleri arasında önemli bir parazittir. Bu çalışmada, dışkı örneklerinde Cryptosporidium spp.’nin rutin tanısında kullanılan moleküler yöntemin metod verifikasyonunun yapılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu amaçla Cryptosporidium parvum pozitif buzağı dışkı örneği PBS ile dilüe edilmiş ve Cryptosporidium/Giardia direkt floresan antikor kiti kullanılarak ookist sayımı yapılmıştır. Aynı örneğe ticari kit ile DNA ekstraksiyonu uygulanmıştır. Elde edilen DNA örneği kullanılarak Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Dientamoeba fragilis’in moleküler yöntemlerle saptanması için multipleks PCR kiti kullanılarak PCR amplifikasyonu gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: PCR’ın saptama limiti 8 ookist/reaksiyon olarak belirlenmiştir. Daha sonra yüksek ve düşük pozitif örnekler hazırlanmış, iki farklı analist ile doğruluk ve kesinlik çalışmaları yapılarak testin metot verifikasyonu tamamlanmıştır.

Sonuç: Metod verifikasyon çalışmalarının varyasyon katsayıları %15’in altında olduğu için testin, rutin hasta örneklerinde Cryptosporidium’un araştırılmasına uygun olduğuna karar verilmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim