Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2019, Cilt 49, Sayı 3
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Mikobakteri Enfeksiyonu Şüpheli Hastaların Solunum Yolu Örneklerinin Direkt Mikroskobik İncelenmesinde Manuel (TB Fluorescent Stain Kit) ve Otomatize (RAL Stainer) Floresan Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Cengiz Çavuşoğlu , Ayşe Arslan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nötropenik Hastaların Solunum Yolu Örneklerinde Viral Etkenlerin Araştırılması
Harun Ağca, Halis Akalın, Rıdvan Ali, Ezgi Demirdöğen Çetin, Burcu Dalyan Cilo, Esra Kazak, Fahir Özkalemkaş, Beyza Ener
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mersin’de Tüberküloz Plörezili Otuz Sekiz Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Mahmut Ülger, Nurbanu Kurnaz, Seda Tezcan Ülger, Nuran Delialioğlu, Gönül Aslan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Geobacillus toebii HBB-218 Tarafından Üretilen Bakteriyosinin Konserve Gıdalarda Bacillus coagulans ve Geobacillus stearothermophilus’u Engellemek Amacıyla Uygulanması
Ayşe Alkış Ceylan, Gamze Başbülbül
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli Postmortem Örneklerden İzole Edilen Maya Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları
Nihan Ziyade, Neval Elgörmüş, Murat Nihat Arslan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gebelerde Sitomegalovirüs ile Rubella Seroprevalansının ve Yaşa Bağlı Dağılımının Araştırılması
Yasemin Derya Gülseren, Fatma Esenkaya Taşbent, Mehmet Özdemir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Cryptosporidium spp.’nin Realtime PCR Yöntemi ile Saptanması İçin Metot Verifikasyon Çalışması
Selma Usluca, Asiye Evren Eken Berberoğlu, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Vajinal Floradan İzole Edilen Lactobacillus sp. Metabolitlerinin Antibiyofilm Aktivitelerinin Araştırılması
Müjde Eryılmaz, Didem Kart, Suna Sibel Gürpınar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Çevresel Etkenler ve Beslenmenin Otizme Etkisini Olası Kılan Mekanizma: Bağırsak Mikrobiyotası
Ceymi Doenyas
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim