Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 195-198
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İzmir Bornova Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerde Kızamık Seroprevalansı
Bilgin Arda, Tansu Yamazhan, Hüsnü Pullukçu, Ekin Ertem
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Kızamık, seroprevalans

Son yıllarda genç erişkin yaş grubunda kızamık insidansında bir artış olduğu gözlenmektdir. Bu artışın bölgemizde de mevcut olup olmadığını incelemek amacıyla bir çalışma planlanmıştır. Çalışma grubu Haziran 2003'te İzmir Bornova Öğrenci Yurdunda kalmakta olan 750 kişiden (360 bayan, 390 erkek, yaş ortalaması 20,92±1.82, min 17, maks 29) oluşmuştur. Tüm katılımcılardan yaş, cinsiyet, yaşadığı yer, ekonomik durumları ile kızamıkla karşılaşma durumlarını sorgulayan bir formu doldurmaları istenmiştir. Venöz kan örneklemi yapılmış ve santrifüjlenerek serum elde edilmiştir. Serumlarda, enzim immun assay (EIA) yöntemi ile kızamığa özgül Ig G tipi antikorların varlığı araştırılmıştır. Çalışmaya katılanların tümünde, kızamığa karşı koruyucu düzeylerde (>42 IU) antikor varlığı saptanmıştır. Bu nedenle kızamık bağışıklık oranı ile cinsiyet, sosyoekonomik durum, yerleşim bölgeleri arasında istatistiksel bir karşılaştırma yapılmamıştır. 1985 yılında yapılan aşı kampanyasında çalışma grubumuzun çoğunun hedef kitle içerisinde olmasının bu durumla ilişkili olduğunu düşünmekteyiz.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim