Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 199-202
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HBV DNA Saptanmasında Sıvı Hibridizasyon ve Real-Time PCR Yönteminin Karşılaştırılması
Sinem Akçalı, Tamer Şanlıdağ, Beril Özbakkaloğlu
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: HBV DNA, real time PCR, hibridizasyon

Bu çalışmada HBV DNA'nın saptanmasında kullanılan standart yöntem olarak kabul edilen sıvı hibridizasyon yöntemi ile yakın zamanda kullanıma giren real-time PCR yönteminin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Rutin tarama amacıyla gönderilen ve hepatit B serolojik belirleyicileri (HBsAg, anti HBc total) mikro EIA (Organon Teknika) yöntemi ile pozitif olarak saptanan 55 serum örneği çalışmaya alınmıştır. Örnekler real time PCR ve hibridizasyon yöntemleri ile çalışılmıştır. 55 örneğin 29'u her iki yöntemle de pozitif olarak belirlenmiştir. Sıvı hibridizasyon yöntemiyle 55 örneğin 31'i (%56), real-time PCR yöntemiyle ise 50'si (%90) pozitif olarak saptanmıştır. Ancak hibridizasyon yöntemiyle negatif olarak saptanıp, real-time PCR yöntemiyle pozitif olarak saptanan 21 örneğin 20'sinde HBV DNA düzeyleri, hibridizasyon yönteminin yakalama sınırı olan 1,4x106 kopyanın altında bulunmuştur. Buna karşılık real-time PCR ile negatif olarak saptanan 2 örnek, hibridizasyon yöntemiyle pozitif olarak değerlendirilmiştir. Yapılan istatistiksel analizlerde iki yöntem arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (r=0.754, p<0.05). Sonuç olarak, real time PCR'ın geniş bir dinamik aralığa sahip olması ve hibridizasyon yönteminin saptayamadığı miktarları tesbit edebilme avantajları göz önüne alınarak, HBV DNA'nın kantitasyonunda duyarlı ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim