Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-014
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida parapsilosis Kompleks Türlerinin Eşey Tipi (MTL) Genotiplerinin Belirlenmesi
Banu Metin1, Melike Yaşar2, Tuğrul Hoşbul3, Aylin Döğen4, Süleyha Hilmioğlu Polat2, Macit İlkit5
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
5Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Adana, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Candida parapsilosis, MTL lokus, MTLa idiomorf

Amaç: Candida parapsilosis, sistemik kandidoz etkenleri arasında Candida albicans’tan sonra en sık rastlanan Candida türlerinden biridir. Candida türlerinde eşey tipinin belirlenmesi ve eşeyli üremenin gerçekleştirilmesi, eşey tipi (MTL) gen bölgesi kontrolünde gerçekleşir. Bu bölge, iki farklı eşey tipinde (a ve α) tamamen farklı dizilimlerde olup idiomorf olarak adlandırılır. MTLa idiomorfu a1 ve a2 transkripsiyon faktörlerini kodlarken, MTLα, α1 ve α2 proteinlerini kodlar. Bu genler haricinde her iki idiomorfta da eşeyli üreme ile ilgili işlevleri bilinmeyen PAB, OBP ve PIK genlerinin a ya da α versiyonları vardır. Candida parapsilosis ve yakın ilişkili Candida orthopsilosis ile Candida metapsilosis türlerinde ise, bugüne kadar eşeyli üreme döngüsüne bugüne kadar rastlanmamıştır. Gerçekleştirilen incelemelerde, C. orthopsilosis’in MTLa ve MTLα homozigot ve MTLa/MTLα heterozigot genotiplerini içeren karışık bir popülasyon yapısına sahip olduğu, C. metapsilosis izolatlarının çoğunluğunun ise MTLa/MTLα heterozigot olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık, şimdiye kadar incelenen C. parapsilosis izolatlarının hepsinin tek bir eşey tipinde (MTLa) olduğu görülmüştür.

Yöntem: Sunulan çalışmada, Türkiye kaynaklı C. parapsilosis kökenlerinin MTL genotiplerinin belirlenmesi amaçlanmış ve bu amaçla 167 kan izolatı incelendi. ITS bölgesinin PCR’da çoğaltılarak sekanslanması ile C. parapsilosis olarak identifikasye edilen izolatlar, MTLa1, MTLa2, MTLα1 ve MTLα2 genleri yönünden taranmıştır. Bulgular: PCR sonucunda yalnızca MTLa1 ve MTLa2 genlerine rastlanmıştır; dolayısı ile tüm izolatların MTLa genotipine sahip olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bulgular önceki çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde, C. parapsilosis’in MTLα eşey tipinin zaman içerisinde yok olduğu veya henüz araştırılmamış coğrafi bölgelerde varlığını sürdürecek şekilde seyrek olduğu sonucuna varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim