Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2021, Cilt 51, Sayı 1
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida parapsilosis Kompleks Türlerinin Eşey Tipi (MTL) Genotiplerinin Belirlenmesi
Banu Metin, Melike Yaşar, Tuğrul Hoşbul, Aylin Döğen, Süleyha Hilmioğlu Polat, Macit İlkit
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Staphylococcus aureus’un Onbeş Yılda Metisilin Direnç ve Antibiyogram Direnç Profilinin ve Görülme Sıklığının Değişimi
Kamuran Şanlı, Selen Zeliha Mart Kömürcü, Nilgün Kansak, Rıza Adaleti
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bacteroides fragilis Grubu İzolatların Klindamisin, Tetrasiklin ve Tigesikline Duyarlılıkları ve Dirençten Sorumlu tet ve ermF Genlerini Barındırma Durumları
Bermal Tekeş, Semra Eminoğlu, Elvan Sayın, Nurver Ülger Toprak
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karbapenemaz Üreten Klebsiella pneumoniae İzolatlarının Hastanemizde Yayılımı: Moleküler Tiplendirme ve Klonal İlişkinin Araştırılması
Reyhan Yiş, Ebru Demiray Gürbüz, Ayşe Nur Sarı, Zeynep Gülay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Solunum Sinsisyal Virüsünün Saptanması ve Moleküler Analizi
İmran Sağlık , Dilek Çolak, Derya Mutlu, Rabia Can Sarınoğlu, Dilara İnan, Nurgül Günay, Gözde Öngüt, Nihal Oygür, Oğuz Dursun
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kan ve Oral Kavite Örneklerinden Soyutlanan Candida albicans Suşlarının Fosfolipaz Aktivitelerinin Araştırılması
Buğse Tunç, Ebru Demiray Gürbüz, Mine Doluca Dereli
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gastroduedonal Yakınmaları Olan Hastaların Dışkı Örneklerinde Helicobacter pylori Antijen Pozitifliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Tevhide Ziver Sarp, Harika Öykü Dinç, Doğukan Özbey, Seher Akkuş, Beyza Aslan, Merve Cihan, Nesrin Gareayaghi, Hrisi Bahar Tokman,Suat Sarıbaş, Bekir Kocazeybek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Son On Yılda Saptanan Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Viral Etkenlerin Değerlendirilmesi ve Bibliyometrik Analizi
Berke Gökkılıç, Candan Çiçek, Ayşın Zeytinoğlu, Ekin Kartal
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Bebek ve Küçük Çocuk Gıdalarında Bakteriyel Sağlık Riskleri
Emine Genç , Aydın Vural
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Human Papillomavirüs DNA Pozitif ve E6/E7 mRNA Negatif, Anormal Sitolojili Servikal Örneklerin Genotiplendirilmesi
Aylin Altay Koçak, İpek Tüney, Koray Ergunay, Alp Usubütün, Kunter Yüce, Irene Görzer, Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Gülendam Bozdayı
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim