Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2021, Cilt 51, Sayı 2
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Agarda Dilüsyon ve Deneme Aşamasındaki EUCAST Disk Difüzyon Yöntemi ile Saptanan Bacteroides fragilis Grubu İzolatlarına Ait Antimikrobiyal Duyarlılık Sonuçlarının Karşılaştırılması
Semra Eminoğlu, Bermal Tekeş, Elvan Sayın, Nurver Ülger Toprak
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

HIV Pozitif Kişilerde Cinsel Yolla Bulaşan Etkenlerin Sıklığı
Tuğba Bozdemir, Candan Çiçek, Deniz Gökengin, Sabire Şöhret Aydemir, İmre Altuğlu, Uğur Önal, Timur Köse, Hüsnü Pullukçu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fetal Anomali ve Hidrops Fetalis Tanısı Almış Gebelerde Real Time PCR Yöntemi ile Human Parvovirüs B19 Pozitifliğinin Araştırılması
Meryem Çolak, Aylin Altay Koçak, Deniz Karçaaltıncaba, Işıl Fidan, Gülendam Bozdayı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Van İli Sınırları İçerisinde Van ve Erçek Gölü’nün Mikrobiyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi
Elif Aydın, Mehmet Parlak, Hüseyin Güdücüoğlu, Yasemin Bayram
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisine Direçli Enterokok (VRE) Suşlarının Fenotipik ve Genotipik Değerlendirilmesi
Semra Bilen, Mehmet Parlak, Yusuf Yakupoğulları, Hüseyin Güdücüoğlu, Yasemin Bayram, Cennet Rağbetli, Arzu Uyanık Parlak, Şevin İrden
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kandidemi Etkenlerinin Tür Dağılımı ve Duyarlılıkları: Hastanemizde Ampirik Antifungal Tedavi Politikası Değiştirilmeli mi?
Halil Er, Nisel Özkalay Yılmaz, Yeşer Karaca Derici, Sevgi Hancı, Şükran Saba Çopur
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)’dan Elde Edilen Fajın Karakterizasyonu
Özlem Ulusan Bağcı, Fikret Şahin, Mehmet Kıyan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gram Negatif Bakterilerin ve Steril Süpernatantlarının Candida albicans Biyofilmi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Mayram Hacıoğlu, Özlem Oyardı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatlarının İlk Sıra Antitüberküloz İlaçlara Duyarlılıkları
Nazlı Arslan, Müge Hacer Özkarataş, Nuran Esen, Aydan Özkütük
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çanakkale’de Tonsillofarenjitli Hastaların Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen Beta Hemolitik Streptokokların Grup Dağılımlarının ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Belirlenmesi
Mehzat Altun, Binnur Meriçli Yapıcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
İnsan Mikrobiyomunun Karanlık Kutusu: Virobiyota ve Virom
Gülendam Bozdayı, Işıl Fidan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

COVID-19 Pandemisinde Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri
Aybala Temel, Ayşegül Ateş, Bayrı Eraç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim