Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 163-171
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gram Negatif Bakterilerin ve Steril Süpernatantlarının Candida albicans Biyofilmi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Mayram Hacıoğlu, Özlem Oyardı
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Polimikrobiyal biyofilm, süpernatant, Candida albicans

Amaç: Çeşitli bakteriler ve/veya mantarların bir arada bulunarak oluşturduğu polimikrobiyal biyofilmler, çoğu zaman bu türlerin tek başlarına oluşturdukları monomikrobiyal biyofilmlerden çok daha dirençlidirler. Bu çalışmada, Candida albicans biyofilmlerinin Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii veya Pseudomonas aeruginosa’nın veya bu bakterilerin süpernatantlarının varlığında nasıl etkilendiğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: C. albicans SC 5314, E. coli ATCC 25922, K. pneumoniae ATCC 700603, A. baumannii ATCC 19606 ve P. aeruginosa PA01 kontrol kökenleri kullanılarak C. albicans ile Gram negatif polimikrobiyal biyofilmleri steril mikroplaklarda oluşturulmuştur. Hem Gram negatif bakterilerin varlığında hem de steril süpernatantlarının varlığında biyofilm içerisinde değişen C. albicans sayısı saptanmıştır.

Bulgular: Sonuçlarımıza göre, çalışılan Gram-negatif bakterilerin tümü biyofilm içerisindeki C. albicans hücrelerine antagonist etki göstermiş ve kontrole göre yaklaşık üç log’luk azalma görülmüştür. Steril süpernatantların da C. albicans biyofilmi üzerine inhibitör etki gösterdikleri ve maya sayısını en az bir log azalttığı belirlenmiştir. MTT testi ve floresan mikroskobu ile elde edilen görüntüler de bu sonuçları doğrulamıştır.

Sonuç: Pek çok enfeksiyonda ortaya çıkabilen C. albicans-Gram negatif polimikrobiyal biyofilmlerde, bakteriler hem hücreleri ile hem de steril hücresiz süpernatantları ile C. albicans biyofilm hücrelerini antagonist olarak etkilemiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim