Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2021, Cilt 51, Sayı 3
•   Editörden
•   Derleme
Editörden
  Başyazı
Çağrı Ergin
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
HIV Negatif İmmunkompromize Hastaların Bronkoalveolar Lavaj Örneklerinde Pneumocystis jirovecii ve Diğer Etkenler
Nazmiye Ülkü Tüzemen, Ezgi Demirdöğen, Burcu Dalyan Cilo, Oktay Alver, Esra Kazak, Vildan Özkocaman, Beyza Ener
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Oranları
Hülya Duran, Nihan Çeken, Tuğba Kula Atik
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptococcus agalactiae İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
Kübra Evren, Hale Ahsen Yardibi Demir, Fatma Mutlu Sarıgüzel, Bedia Dinç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Aromaterapötik Gül Uçucu Yağının Bakteriyel Quorum Sensing ve Biyofilm Üretimine Karşı İnhibisyon Etkileri
Elif Burcu Bali, Demet Erdönmez, Mustafa Yavuz, Ufuk Koca
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Etken Bakteriler ve Antibiyotik Direnç Oranları
Banu Hümeyra Keskin, Emel Çalışkan, Sare Kaya, Ezgi Köse, İdris Şahin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Farklı Klinik Yakınmalı Hastalarda İzole Hepatit B Kor Antikoru (İzole Anti-Hbc) Pozitifliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Seher Akkuş, Merve Cihan, Rüveyda Akçin, Doğukan Özbey, Harika Öykü Dinç, Tevhide Ziver, Nesrin Gareayaghi, Serhat Sirekbasan, Suat Sarıbaş, Mert Ahmet Kuşkucu, Hrisi Bahar Tokman, Bekir S. Kocazeybek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Araştırılan Hastalarda QuantiFERONTB GOLD Testi ile Tüberkülin Deri Testinin Karşılaştırılması
İmge Say, Burak Küçük, Filiz Orak, Murat Aral, Adem Doğaner
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İstanbul’da, Restoranlarda Döner Kebaplarla Servis Edilen Taze Garnitürlerin Mikrobiyolojik Güvenliğinin Belirlenmesi Üzerine Çalışmalar
Ayla Ünver Alçay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kandidemilerin Hızlı Tanı ve İdentifikasyonunda Direkt Kan Kültür Şişesinden MALDI-TOF MS Yöntemi ve Germ Tüp Testinin Kıyaslanması
Kerem Yılmaz, Nurten Altanlar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlık Programları Öğrencilerinin Antibiyotik Kullanımına İlişkin Bilgi ve Tutumların Üzerine Bir Araştırma
Nazife Akman
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hepatit C Virüsü Genotiplerinin Retrospektif İncelenmesi
Harun Ağca, Beyza Ener, İmran Sağlık, Emel Yılmaz, Esra Kazak
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Anaerop Bakterilerde Metronidazole Direnç ve nim Genleri
Selahattin Atmaca
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SARS-CoV-2: Bildiklerimiz, Bilmediklerimiz
Hüseyin Akdoğan, Tekin Karslıgil
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pandemi Döneminde İhmal Edilen Enfeksiyonlar
Gönül Aslan, Gamze Yapıcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim