Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2021, Cilt 51, Sayı 4
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Sınırlı Antibiyotik Seçeneği Olan Stenotrophomonas maltophilia Enfeksiyonlarında Antibiyotik Direnç Profili
Gökçe Kader Arslan, Fatma Esenkaya Taşbent, Metin Doğan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tek Sağlık Yaklaşımında Multidisipliner Uygulamalı Antibiyotik Duyarlılık Testi Eğitimi: ANADOLU PROJESİ
Serap Süzük Yıldız, Banu Kaskatepe, Özlem Ünaldı, Hüsniye Şimşek, Zeynep Ceren Karahan, Selçuk Kılıç, Deniz Gür
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Üniversite Hastanesinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterobacterales Takımı Üyelerinin Dağılımının ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarının İncelenmesi
Hasan Cenk Mirza, Banu Sancak
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Blastocystis sp., Cryptosporidium sp. ve Giardia intestinalis’in Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Tanısı: Optimizasyon Çalışması
Ali Ahmet Kilimcioğlu, Nogay Girginkardeşler, Tuba Oyur, Selin Bölük Sabuncu, Didem Düzyol Azak, Serhan Görgün, Işın Akyar, Özgür Kurt, Tanıl Kocagöz, Ahmet Özbilgin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Eğirdir Gölü’nde (Isparta) Cryptosporidium spp. ve Giardia spp. Varlığının Araştırılması
Tuğba Sağlam, Serdar Düşen, Meral Apaydın Yağcı, Abdülkadir Yağcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bakteriyemi Etkeni Gram Negatif Bakterilerin Hızlı Tanımlanmasında Mikroarray ve Lizis Fitrasyon Sonrası MALDI TOF MS Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Mehmet Soylu, Ayşe Arslan, Şöhret Aydemir, Alper Tünger
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karbapenem Dirençli Enterobacterales İzolatlarında Karbapenemaz Genlerinin Araştırılması: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nden İlk KPC Bildirimi
Şeyda Şilan Okalin, Ayşe Nur Sarı Kaygısız, Mahmut Cem Ergon, İbrahim Mehmet Ali Öktem
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yatan Hasta Kümülatif Antibiyotik Duyarlılık Raporu (2020)
Melahat Gürbüz, Emek Türkekul Şen, Cengiz Demir, Berrin Esen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Üniversite Hastanesinde Anti-DFS70 Antikor Pozitif Olguların İki Yıllık Retrospektif Değerlendirilmesi
Rahime Aksoy, Ebru Us
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Candida parapsilosis Tür Kompleksi ve Lodderomyces elongisporus İzolatlarının MALDI-TOF MS ile İdentifikasyonu
Engin Kaplan, Ayşe Sultan Karakoyun, Deniz Alkaya, Nevzat Ünal, Aylin Döğen, Macit İlkit
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hidrojel ve Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanımı ile Konjonktivadaki Koagülaz Negatif Stafilokok Popülasyonu ve Biyofilm Oluşturan Staphylococcus epidermidis Arasındaki İlişki
Zeynep Güngördü Dalar, Güzin İskeleli, Mert Ahmet Kuşkucu, Mehmet Demirci, Penbe Çağatay, Sevgi Ergin, Aysel Karataş, Barış Ata Borsa, Zeynep Taner, Süleyman Pelit, Müzeyyen Mamal Torun, Arif Kaygusuz, Kenan Midilli, Bekir S. Kocazeybek, Hrisi Bahar Tokman
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Salgınlarla İlişkili STEC Suşlarının Filogeni ve Virülans Genlerinin in silico Analizi
Mehmet Demirci, Akın Yiğin, Fadile Yıldız Zeyrek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Maya Mantarlarının Hızlı Tanımlanmasında Lizis Filtrasyon Sonrası MALDI TOF-MS Yönteminin Kullanımı
Sami Eren, Dilek Yeşim Metin, Süleyha Hilmioğlu Polat
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
COVID-19 Kanalizasyon Sürveyansı: SARS-CoV-2’nin Atıksudan Geri Kazanım Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Nursel Kıratlı Yılmazçoban
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Candida Vajiniti Tedavisinde Umut: İbreksafungerp
Ayşe Sultan Karakoyun, Macit İlkit
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim