Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 4, Sayfa(lar) 400-405
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Candida parapsilosis Tür Kompleksi ve Lodderomyces elongisporus İzolatlarının MALDI-TOF MS ile İdentifikasyonu
Engin Kaplan1, Ayşe Sultan Karakoyun2, Deniz Alkaya3, Nevzat Ünal4, Aylin Döğen3, Macit İlkit2
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikoloji Bölümü, Adana, Türkiye
3Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Adana, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Candida parapsilosis tür kompleksi, Lodderomyces elongisporus, moleküler tanı, MALDI-TOF MS

Amaç: Candida parapsilosis tür kompleksi ve Lodderomyces elongisporus izolatları virülans, prevalans ve antifungal duyarlılık profilleri yönünden farklılıklara sahip olabilmektedir. Bu türlerin biyokimyasal yöntemlerle tanısı zordur. Bu nedenle, uygulanabilirlik, zaman ve maliyet açısından daha verimli yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, C. parapsilosis tür kompleksine ve L. elongisporus’a ait izolatların ayırımında MALDI-TOF MS yönteminin tanı performansını değerlendirmektir.

Yöntem: Sunulan çalışmada, C. parapsilosis (n=8), Candida orthopsilosis (n=7), Candida metapsilosis (n=6) ve L. elongisporus (n=11) türlerini içeren toplam 32 referans izolat MALDI-TOF MS yöntemi ile identifiye edildi.

Bulgular: Candida parapsilosis tür kompleksine ve L. elongisporus’a ait 31 (%93.7) izolatın tür ismi doğru şekilde tanımlandı. Sekiz (%100) C. parapsilosis, 5 (%83) C. metapsilosis, 5 (%71) C. orthopsilosis ve 6 (%54) L. elongisporus izolatını içeren toplam 24 (%75) izolatın tür ismi 1.7–2.14 arasında değişen skor değerleri ile identifiye edildi. Güvenli tanımlama için ≥1.7 skoru referans alındığında, MALDI-TOF MS yönteminin duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %54.5–100 ve %96.3–100 olarak belirlendi.

Sonuç: Candida parapsilosis tür kompleksi ve L. elongisporus gibi biyokimyasal yöntemlerle ayrımı güç olan türlerin hızlı moleküler fenotipik tanısında MALDI-TOF MS’in etkili bir yöntem olduğu gösterilmesine karşılık, daha güvenli skor aralıklarında tür düzeyinde tanımlama için yöntemin optimizasyonu ve daha geniş MS kütüphanesi gereksinimi olduğu açıktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim