Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 2
5 makale bulundu.
 • Kefirin gıda kaynaklı patojenlere karşı antimikrobiyal etkisi üzerine bir in-vitro çalışma
       Beyza Hatice Ulusoy1, Hilal Çolak1, Hamparsun Hampikyan1, Mehmet Emin Erkan2
 • Gram Negatif Bakterilerde Tigesiklin Duyarlılığı
       Özdemir ÖZKAN, Bülent ÖZBEK, Melda SINIRTAŞ, Cüneyt ÖZAKIN
 • Bazı Liken Örneklerinin Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi
       Fadime KIRAN, Atila YILDIZ, Özlem OSMANAĞAOĞLU
 • Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde Doripenem ve Diğer Karbapenemlerin İn-Vitro Etkinliklerinin Karşılaştırılması
       Erkan ÖZMEN1, Halil YAZGI2, Osman AKTAŞ2, M. Hamidullah UYANIK2, Hakan AYDIN3
 • Staphylococcus aureus İzolatlarında Metisilin Direncinin Disk Difüzyon, Kromojenik Besiyeri, Gradient Difüzyon Testi ve Oksasilin Agar Tarama Yöntemleriyle Araştırılması
       Elvan HORTAÇ1, Ebru EVREN1,2, Fikret ALTUNAY3, Utku KUYUCU3, Okan ERGEN3
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim