Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-069
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gastroduedonal Yakınmaları Olan Hastaların Dışkı Örneklerinde Helicobacter pylori Antijen Pozitifliğinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Tevhide Ziver Sarp1, Harika Öykü Dinç2, Doğukan Özbey3, Seher Akkuş3, Beyza Aslan3, Merve Cihan3, Nesrin Gareayaghi4, Hrisi Bahar Tokman3,Suat Sarıbaş3, Bekir Kocazeybek3
1Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, Gazimağusa, K.K.T.C.
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Kan Merkezi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, prevalans, H. pylori dışkı antijen testi

Amaç: Helicobacter pylori akut ve kronik gastrit, ülser ve gastrik kanser gibi önemli gastroduodenal patolojilerin gelişmesine neden olan önemli bir patojen olup, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını enfekte ettiği tahmin edilmektedir. Bu çalışmada, Ocak 2015-Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Seroloji/ELISA laboratuvarına gastroduodenal yakınmaları ile başvuran hastalardan alınan gaita örneklerinde H. pylori antijen varlığı araştırılarak, beş yıllık verilerin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Ocak 2015-Aralık 2019 tarihleri arasında, gastroduodenal yakınmaları ile hastaneye başvuran 4696 hastanın gaita örneği monoklonal antikor içeren immunokromotografik H. pylori dışkı antijen testi kullanılarak incelendi.

Bulgular: Beş yıllık sürede retrospektif olarak incelemeye alınan, 4.696 hastanın 1.176’sında (%25) H. pylori test sonucu pozitif bulunurken, 3.520’sinde (%75) negatif bulunmuştur. Dokuz yüz seksen altı çocuğun 210’unda (%21,30), 3.710 erişkinin ise 966’sında (%26,04) H. pylori pozitif saptanmıştır. H. pylori saptanma oranı yetişkinlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,002). Otuz-otuz dokuz yaş aralığında H. pylori pozitifliği diğer yaş gruplarına göre daha yüksek saptanmıştır.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız son yıllarda yapılan prevalans çalışmaların sonuçlarına göre daha düşük bulunmuş olsa da H. pylori’nin gastroduodenal yakınmaları olan tüm yaş gruplarında önemli bir patojen olduğu ve toplum içerisinde izlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim