Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 279-283
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterokok Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlıkları
Denef Berzeg, Kadriye Kart Yaşar, Gönül Şengöz, Semra Batı Kutlu, Özcan Nazlıcan
SB Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Enterokoklar, yüksek düzey aminoglikozit direnci, Vankomisin dirençli Enterococcus (VRE)

Mart 2004-Nisan 2005 tarihleri arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen farklı klinik örneklerden izole edilen ve konvansiyonel biyokimyasal testlerle Enterococcus cinsi bakteri olarak identifiye edilen 50 suş, Mini API (Bio Merieux, Fransa) ile tür düzeyinde tanımlanmıştır.

İzole edilen 50 enterokok suşunun 25'i E. faecalis, 16'sı E. faecium, üçü E. durans, ikisi E. gallinorum, 2'si E. casseliflavus, biri E. hirae ve biri E. avium olarak belirlenmiştir.

Suşların penisilin, rifampisin, siprofloksasin, imipenem, teikoplanin ve vankomisin ve yüksek düzeyde gentamisin ve streptomisin duyarlılıkları disk difüzyon, vankomisin MİK değerleri E test yöntemiyle belirlenmiştir. Tüm suşlar için direnç oranları, penisiline %34, rifampisine %50, gentamisine %34, streptomisine %16, siprofloksasine %34, imipeneme %38 olarak saptanmıştır. Vankomisin için MİK araliığı 1-8 mcg/ml olarak bulunmuştur.

Dünyada yıllar içinde artan vankomisine dirençli enterokok(VRE) oranları gözönüne alındığında hastanemizde 1994 yılından itibaren glikopeptidler dahil çeşitli antibiyotiklerin kullanımının infeksiyon hastalıkları uzmanlarının kontrolünde olması ve mikrobiyoloji laboratuvarımızın kısıtlı antibiyogram bildirme politikasının bu sonuçlar üzerinde etkili olduğu düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim