Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2022, Cilt 52, Sayı 4, Sayfa(lar) 265-273
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kene Isırma Öyküsü Olan Hastalarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün ve Coxiella burnetii, Borrelia burgdorferi Seropozitifliğinin Araştırılması
Kübra Fırtına Topcu1, Zeynep Sümer2
1Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ağrı, Türkiye
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Lyme, Q ateşi, kene ısırığı

Amaç: Kene ısırma olguları bölgemizde sıklıkla görülmektedir. Çalışmamızda, kene ısırma öyküsü olan hastalarda Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi virüsü, Coxiella burnetii ve Borrelia burgdorferi etkenlerinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Kene ısırması nedeniyle Mayıs-Eylül 2019 tarihleri arasında hastaneye başvuran hastaların kan örnekleri kullanıldı. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) için polimeraz zincir reaksiyonu, C. burnetii için ELISA, B. burgdorferi için ELISA ve Western blot yöntemleri kullanılarak etkenler araştırıldı.

Bulgular: Anamnezinde kene ısırma öyküsü olan 84 hasta örneği kullanıldı. Olguların %35.7’si kadın, %64.3’ü erkekti. Tamamı 18 yaş üzerindeydi. Olguların %84.5’i çiftçilik-hayvancılık ile uğraşıyordu. Trombositopeni %84.5’inde vardı ve %66.7’si kene temasından sonra en erken yedi gün içinde başvurmuştu. Örneklerin %76.2’sinde KKKA pozitifti ve %8.3’ünde C. burnetii faz II IgM, %34.5’inde faz II IgG pozitifti. B. burgdorferi taraması için yapılan ELISA testinde örneklerin %3.6’sında IgM, %6’sında IgG pozitifti. Doğrulama testinde B. burgdorferi ELISA IgM pozitif örneklerin %66.7’si pozitif iken, ELISA IgG pozitif örneklerin tamamı negatif bulundu. Örneklerin %9.3’ünde C. burnetii IgM ve KKKA, %32.8’inde C. burnetii IgG ve KKKA, %1.5’inde B. burgdorferi IgM ve KKKA aynı anda pozitifti.

Sonuç: Sonuç olarak, kene ısırması ile başvuran hasta grubunda C.burnetii ve B.burgdorferi seropozitiflikleri, KKKA PCR pozitifliği belirlendi. Kene temasının yalnızca KKKA için değil diğer hastalıklar içinde bir işaret ve bulaş yolu olduğu akılda tutulmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim