Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2023, Cilt 53, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-059
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Nadir Görülen Bir İdrar Yolu Enfeksiyonu Etkeni: Myroides odoratimimus
Makbule Hilal Yıldırım1, Fulya Bayındır Bilman2, Selçuk Kaya1, Süreyya Gül Yurtsever1, Tuba Müderris1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İdrar yolu enfeksiyonu, Myroides, antibiyotik direnci

Myroides cinsi, daha önce Flavobacterium odoratum olarak sınıflandırılan aerobik, hareketsiz, sarı pigmentli, karakteristik meyvemsi kokuya sahip, oksidaz-pozitif, Gram-negatif çubuk şeklinde bakterilerdir. Su ve toprak gibi çevresel kaynaklarda yaygın olarak bulunurlar. Myroides düşük seviyeli bir patojen olarak kabul edilse de, immün yetmezliği olan hastalarda hayatı tehdit edebilecek menenjit, zatürre, idrar yolu ve yumuşak doku enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Birçok antibiyotiğe dirençli olmaları nedeniyle tedavileri zordur. Hastane enfeksiyonlarına ve ölümlere neden olabilirler. Myroides spp. olgularının gittikçe artan sayıda bildirilmeye başlanması dikkat çekmiştir. Bu çalışmada altta yatan hastalıkları bulunmayan ve idrar kültüründe Myroides odoratimimus üreyen 46 yaşındaki kadın hasta sunulmaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim