Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2023, Cilt 53, Sayı 4, Sayfa(lar) 205-219
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Lepra: İhmal Edilmiş Eski Bir Hastalık
Gönül Aslan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Mycobacterium leprae, tarihçe, lepra patogenezi, bulaşma, sınıflandırma, tanı, tedavi

Lepra veya Hansen hastalığı, aside dayanıklı bir basil olan Mycobacterium leprae’nın neden olduğu deri, periferik sinirler ve üst solunum yolu mukozasını tutan kronik granülomatöz bir enfeksiyondur. Lepra, doku hasarı ve periferik sinirlerde demiyelinizan lezyonlarla karakterize eski, sinsi ve ihmal edilmiş bir hastalıktır. Bir zamanlar Avrupa ve Asya’da görülen lepra günümüzde çoğunlukla sıcak ılıman tropikal iklime sahip gelişmekte olan ve fakir ülkelerde olmak üzere 105 ülkede endemik olarak görülmektedir. M. leprae’ya karşı konak bağışıklığı, Th1 tipi sitokinlerin güçlü üretimine sahip tüberküloid lepradan, Th2 tipi sitokinlerin yüksek seviyeleri ve suboptimal proinflamatuar yanıt ile karakterize edilen lepromatöz lepraya kadar farklı klinik paternler şeklinde görülür. Lepra tanısında klinik bulguların yanı sıra, lezyonların aktif kenarından yapılan biyopsilerin histopatolojik, bakteriyolojik ve moleküler yöntemlerle incelenmesi ve lepromin deri testi kullanılmaktadır. Bu derleme ile Dr. Gerhard-Henrik Armauer Hansen’in M. leprae’yı keşfinin 150. yılı anısına, farkındalık yaratmak, halen dünyanın 136 ülkesinde görülen, unutulan ve ihmal edilen lepra hastalığı patogenezi ve mikrobiyolojik tanısında güncel bilgilerin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim