Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2023, Cilt 53, Sayı 4
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Asemptomatik Hastalarda SARS-CoV-2 PCR Pozitiflik Oranları ve COVID-19 Aşılarının Asemptomatik Enfeksiyon Üzerindeki Etkisi
Yasemin Çakır, Gizem Soydan Görgülü
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rekombinant Cryptostatin Proteininin ve Cryptopain 1 Sistein Proteazının Aktivitelerinin Belirlenmesi
Zeynep Erdem Aynur, Bülent Bozdoğan,
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

2018-2021 Yılları Arasında Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Bakterilerin Tür Dağılımı ve Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılıkları
Şule Çetin, Tuncer Özekinci, Merve Özmen, Abdurrahman Sarmış, Mücahide Esra Koçoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ağız Çalkantı Suyunda Candida Türlerinin Belirlenmesinde Real-Time PCR Testinin Tanı Değeri
Petek Çürük , Ayşe Sultan Karakoyun, Nevzat Ünal, Şehnaz Yılmaz, M. Emre Benlidayı, Ertan Kara, M. Macit İlkit
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kistik Ekinokokkoz Şüpheli Hastaların Tanısında İndirekt Hemaglütinasyon ve İmmünokromatografik Yöntemin Karşılaştırılması
Duygu Öztaş, Fahriye Ekşi, Tekin Karslıgil
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Ünitelerinden Beş Yıllık Bir Analiz: Kan Kültürlerinden Soyutlanan Escherichia coli Antibiyotik Direnci Ne Durumda?
İsmail Selçuk Aygar, Zehra Leyla Yapalak, Ayşe Korkmaz Akyüz, Kübra Atılan, Kemal Tekin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Kadın Hastalarda Yüksek Riskli HPV Sıklığı ve Genotip Dağılımı Sonuçlarının 3 Yıllık Retrospektif Analizi
Salim Yakut, Nesrin Gareayaghi, Fadile Yıldız Zeyrek, Arjen Ulaba, Mehmet Demirci, Akın Yiğin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ticari Dizel Yağının Çevresel Mikroorganizmalar ile Bozunması Üzerindeki Etkinliğinin Belirlenmesi
Cansu Vural
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Lepra: İhmal Edilmiş Eski Bir Hastalık
Gönül Aslan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Yetişkin Bir Hastada Streptococcus agalactiae Nedenli Yumuşak Doku Enfeksiyonu ve Sonrasında Gelişen Bakteriyemi Olgusu
Merve Cihan, Emel Duyar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim