Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2023, Cilt 53, Sayı 4, Sayfa(lar) 287-290
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yetişkin Bir Hastada Streptococcus agalactiae Nedenli Yumuşak Doku Enfeksiyonu ve Sonrasında Gelişen Bakteriyemi Olgusu
Merve Cihan1, Emel Duyar2
1Ordu Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ordu, Türkiye
2Ordu Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ordu, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Streptococcus agalactiae, invaziv streptokokal enfeksiyonlar, bakteriyemi, yumuşak doku enfeksiyonu

Grup B streptokok olan Streptococcus agalactiae, genellikle ürogenital ve gastrointestinal kanallarda kolonize olur. Yenidoğan menenjitinin başlıca etken ajanlarından biridir. Bununla birlikte, yetişkinler arasında S. agalactiae kaynaklı invaziv enfeksiyonlar giderek artan sıklıkta görülmekte ve pediatrik popülasyona kıyasla daha yüksek mortalite ile seyretmektedir. Streptococcus agalactiae enfeksiyonları, hamilelik sırasındaki yetişkinlerde, yeni doğum yapmış kadınlarda ve devam eden sağlık sorunları olan bağışıklık sistemi baskılanmış yetişkinlerde daha sık görülür. Çalışmamızda diabetes mellitus ve kronik böbrek yetmezliği tanısı olan yetişkin bir hastada, S. agalactiae’nın etken olduğu travma kaynaklı yumuşak doku enfeksiyonu sonrası gelişen bir bakteriyemi olgusu sunuldu. Çalışmamızın amacı kronik hastalığı olan immünsüprese yetişkin hastalarda sıklığı artan S. agalactiae’nın etken olduğu invaziv enfeksiyonlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim