Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2024, Cilt 54, Sayı 1
•   Derleme
•   Düzeltme
Orijinal Araştırma
Ticari Doğal Aktif Bileşenlerin Sıtma Tedavisindeki Etkinliğinin Araştırılması
Ahmet Özbilgin, Yener Özel, İbrahim Çavuş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

MALDI-TOF MS İle Pozitif Kan Kültürü Şişelerinden Hızlı Bakteri Tanımlanması; Kan Dışı Steril Vücut Sıvıları İçin Tween 80 İle Ön Ekstraksiyon İşlemi Yarar Sağlar Mı?
Fatih Çubuk, Mürşit Hasbek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nozokomial Acinetobacter baumannii İzolatlarının Virülans Genlerinin Araştırılması
Yasemin Zer, Mahsun Akboru, Mustafa Sağlam, Ayşe Büyüktaş Manay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yetişkinlerde Uzun Süren Öksürüğün Bordetella pertussis Enfeksiyonu ile İlişkisi: Kültür, PCR ve Serolojik Yöntemler ile Kesitsel Bir Değerlendirme
Pınar Yürük Atasoy, Cumhur Artuk, Cemile Sönmez, Selin Nar Ötgün, Meral Turan, Selçuk Kılıç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Genç Bireylerde Hepatit A Virüsü Seropozitifliği: Beş Yıllık Retrospektif Değerlendirme
Pelin Özmen, Nazife Akman, Zeynep Akıdağı, Selma Gökahmetoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Ünitelerinde Trakeal Aspiratlardan İzole Edilen Bakteriyel Solunum Yolu Patojenleri ve Antimikrobiyal Direnç Profilleri
Elanur Deligöz, Osman Aktaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Anaerop Bakteriler; İzolasyon, İdentifikasyon, Yeni Türlerin Oluşturduğu Hastalıklar
Erdal Özbek, Selahattin Atmaca
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Scopulariopsis brevicaulis’in neden olduğu fungal keratit olgusu
Melek Tikveşli, Rüveyde Garip, Mehmet Solak, Özlem Kaya, Hüseyin Güdücüoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mısır Püskülü İle Temas Sonrası Endoftalmiye İlerleyen Fusarium Keratiti: Olgu Sunumu
Alperen Ceylan, Fatma Esenkaya Taşbent, Selman Belviranlı, Buse Uzunlu, Günhal Şatırtav, Refik Oltulu21, Hüma Gökmen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Düzeltme
  Düzeltme: Aromaterapötik Gül Uçucu Yağının Bakteriyel Quorum Sensing ve Biyofilm Üretimine Karşı İnhibisyon Etkileri
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim